Espai de participació Consell d'Adolescents de Vilassar de Mar

Espai de participació regulat dedicat a persones d'entre 12 i 16 anys on es fan propostes de serveis i activitats perquè les promogui l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

Consell d'Adolescents        

Com sol·licitar-ho

Les persones participants del Consell s'escullen entre l'alumnat dels instituts de Vilassar de Mar empadronats al municipi i participants d'entitats de lleure, culturals, esportives o d'espais joves de Vilassar de Mar.

 La distribució aproximada és de la següent manera:
• 20 representants pels instituts de 1r i 4t d’ESO: 3 per curs de l’Institut Vilatzara i 2 per curs de l’Institut Pere Ribot
• fins a 10 representants d'entitats i espais joves del municipi i d'adolescents no escolaritzats als centres educatius del municipi

El mandat dels adolescents escollits és de 2 cursos amb opció de renovar com a màxim 2 cursos més sempre i quan el/la representant tingui menys de 17 anys en el moment de la renovació.

Els centres d’educació i les entitat designaran les persones representants del Consell d’Adolescents d'acord amb els sistemes d'elecció i participació interns del centre i entitat. En tot cas, el sistema d'elecció es regirà per principis democràtics d'acord a les recomanacions del Conveni dels Drets dels Adolescents de la UNICEF. 

Persones destinatàries

Persones de 12 a 16 anys empadronades a Vilassar de Mar.

Equipament
Gestió
Directe

El Consell d'Adolescents és gestionat pel Servei de Joventut de Vilassar de Mar amb el suport d'una empresa externa especialitzada en espais de participació juvenil.