Pla d'Actuació Municipal

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document del que es dota un govern municipal per fixar els eixos de treball prioritaris, els projectes i les actuacions que el govern desenvoluparà durant el mandat.

Pla d'Actuació Municipal 2023-2027

El govern municipal de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur ha elaborat un document inicial del Programa d’Actuació Municipal (PAM). El PAM recull les línies prioritàries, els objectius i les actuacions que el govern municipal es compromet a desenvolupar durant el mandat. Per enriquir-lo amb les aportacions ciutadanes, s’ha creat un procés participatiu.

El document base, elaborat pel govern municipal, compta amb quatre eixos sobre els quals es vertebren les línies d’actuació i accions. Els eixos són: Bona gestió al servei de la ciutadania; Un poble actiu, participatiu; Igualtat d’oportunitats, accessibilitat i inclusió; Espai públic segur, net i sostenible.

 

En què consisteix el procés participatiu:

  • Del 20 de març al 7 d'abril de 2024, enquesta en línia.
  • Tallers presencials els dies 10, 17, 24 i 26 d’abril, un taller per cada eix, per recollir propostes. Els tallers es faran a les 6 de la tarda, a l’Ajuntament. Per a inscriure’s, cal omplir el formulari o trucar al telèfon 937540332 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).

 

El document final del PAM inclourà diverses accions que incorporaran les propostes de l'equip de govern, de l'equip tècnic municipal i de la ciutadania. A més, es tindrà en compte l'opinió de la ciutadania per a prioritzar-les.

El PAM 2019-2023 se centra en quatre compromisos per part del Govern Municipal:

1. Compromís amb les PERSONES

La principal raó de ser i aposta política del Govern Municipal és millorar la qualitat de vida del veïns i veïnes del nostre municipi. És per aquest motiu que el nostre primer compromís és treballar per tal que Vilassar de Mar sigui conegut i reconegut en aquest àmbit. Volem un Vilassar de Mar per viure-hi.

1.1. Impuls de la qualitat de vida al municipi

·  Dret a l’habitatge

·  Garantia social

·  Dones, feminisme i igualtat

·  Gent gran i envelliment actiu

·  Joventut

·  Persones amb discapacitat i accessibilitat universal

·  Promoció de la salut

1.2. Foment de la cultura, educació i lleure

·  Educació inclusiva i de qualitat

·  Cultura i lleure popular

·  Educació inclusiva i de qualitat

·  Cultura i lleure popular

·  Esport de base i comunitari

 

2. Compromís amb el TERRITORI

El segon compromís està associat amb el nostre territori més proper, el municipi. Volem un municipi sostenible, segur, econòmicament dinàmic i ben connectat.

2.1. Foment de la millora de l’espai públic i impuls de la transició ecològica

·  Arranjament i millora de l’espai públic

·  Tractament de residus eficient i sostenible Urbanisme i planejament del terrritori

·  Urbanisme i planejament del terrritori

2.2. Impuls d’un territori interconnectat, segur i que aposta pel desenvolupament inclusiu i sostenible

·  Mobilitat sostenible

·  Seguretat i convivència

·  Promoció del teixit econòmic i comercial local Promoció de l'ocupació

·  Promoció de l'ocupació

 

3. Compromís amb l’AJUNTAMENT

En tercer lloc, el nostre compromís és amb l’Ajuntament, és a dir, amb la pròpia institució. Hem d’acabar el mandat deixant millor la institució. Per això continuarem vetllant per la sostenibilitat econòmica, l’aprofundiment democràtic i la transparència municipal.

3.1. Desplegament dels principis de transparència i de la democràcia participativa

·  Transparència municipal 

·  Participació Ciutadana

3.2. Aposta pel bon govern municipal

·  Sostenibilitat de l’Ajuntament

·  Modernització de l’administració i de la comunicació

 

4. Compromís amb el PAÍS

Finalment, tenim un clar compromís amb el País. En aquest sentit continuarem defensant els drets polítics i nacionals de Catalunya.

4.1. Defensa dels drets nacionals i polítics de Catalunya

Consulta el PAM 2019-2023

Balanç del PAM 2019-2023

(FE D'ERRADES DEL DOCUMENT: En fer el balanç del PAM hem comprovat que el nombre total d'actuacions és de 208 i no de 206. A Compromís amb les persones són 67 accions enlloc de 66 i a Espai Públic i Territori 51 accions enlloc de 50).