Interrupcions dels serveis e-administració

Inici de la interrupció: 19 de juny de 2024 a les 15:00h 

Motiu:

Per tasques de millora i actualització de tota la infraestructura del servei e.FACT, el dia 19/juny es farà una intervenció tècnica a la BBDD del servei e.FACT. El servei quedarà aturat des de les 15:00h fins a les 17:00h.

Serveis afectats:

 • Portal del receptor (Portal e.FACT a EACAT).
 • Integracions WS a e.FACT.
 • Processament de factures i estat de factures
 • Portal de lliurament de factures

Durada: 17h

-----------------------------------------------------

Inici de la interrupció: 08/05/2024 08:00

Motiu

Actualment hi ha una incidència externa, i no funcionen els serveis de tràmitació electrònica a través de la web de l'Ajuntament. Tampoc funcionen altres serveis menys crítics detallats a continuació. Hi estan treballant per solucionar-ho.

Serveis afectats:

 • e-TRAM ( tràmitació electrònica)
 • Portal de transparencia,
 • Seu-e,
 • Govern Obert

Durada: Solventat dia 9 de Maig a las 17:30h

Inici de la interrupció: 11/04/2024 16:00

Motiu:

S’ha detectat una incidència global de connectivitat amb Base de Dades que afecta als diferents serveis del Consorci AOC.

Serveis afectats:

 • idCAT Mòbil i idcat Certificat
 • Plataforma de Serveis de Contractació Pública
 • Registre Públic de Contractes
 • e-LICITA
 • e-VALISA
 • e-NOTUM
 • e-TAULER
 • e-TRAM i FUE Local
 • e-FACT
 • EACAT
 • CÒPIA
 • Registre Unificat (MUX)
 • Transparència i SEU-e
 • Via Oberta
 • Portasignatures
 • ERES
 • Representa

Durada: solventat 9:43 dia 11 d'abril de 2024 

 

 

Inici de la interrupció: 05/04/2024 17:00

Motiu:

Us informem que a causa de tasques de manteniment tècnic previstes entre les 17:00 hores del dia 5/04/2024 i les 07:00 hores del dia 8/04/2024, hi ha prevista una aturada de serveis AOC.  

Serveis afectats parcialment:

 • idCAT Certificat (emissions de certificats idCAT des de les Entitats de Registre)
 • idCAT Mòbil (altes online) 
 • Plataforma de Serveis de Contractació Pública (accés d’ens locals i universitats via integració i a través d’EACAT)
 • Registre Públic de Contractes (accés d’ens locals i universitats via integració i a través d’EACAT)
 • e-LICITA (registre d’ofertes via MUX)

Serveis afectats amb tall total del servei:

 • e-VALISA
 • e-NOTUM
 • e-TAULER 
 • e-TRAM i FUE
 • e-FACT
 • EACAT
 • CÒPIA
 • Registre Unificat (MUX)
 • Transparència i SEU-e
 • Via Oberta
 • Portasignatures
 • ERES
 • Representa
 • El meu Espai

Com afecta a nivells de terminis?  https://www.aoc.cat/blog/2024/tall-de-servei-5-8-abril-accions-previstes-en-relacio-amb-els-serveis-afectats-per-comput-de-terminis/ 

Serveis afectats: Altres

Durada prevista: 62 hores

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inici de la interrupció: 3 d'abril de 2024 a les 9:00h 

Motiu:

Actualment, per una incidència externa, no funcionen els serveis de tramitació electrònica a través del  web de l’Ajuntament. Estem treballant per solucionar-ho.

Serveis afectats:

 • Etram (instàncies a través del web municipal).
 •  Accés a Govern Obert (Seu-e)

Durada: Solventat, a las 12h

-----------------------------------------------------