Xarxes socials

Normes de participació de les xarxes socials, recollides a l'article 33 del Reglament d'organització i funcionament dels mitjans de comunicació municipals de l'Ajuntament de Vilassar de Mar:

Atesa la proliferació de les xarxes socials, com a mitjà de comunicació municipal amb la ciutadania i com a mitjà per expressar idees, pensaments i propostes de la ciutadania envers l’acció de l’Ajuntament, s’inclourà en els mitjans de comunicació municipals les condicions d’ús de les xarxes socials municipals. Aquestes condicions d’ús són:

Respecte: Les actualitzacions a les xarxes socials de l’Ajuntament de Vilassar de Mar han de ser coherents amb l’ordre públic i amb els drets i les llibertats fonamentals. A més, han de respectar la dignitat de les persones i els drets dels infants i de les minories.

Tolerància: Les actualitzacions a les xarxes socials de l’Ajuntament de Vilassar de Mar han de respectar les opinions dels altres usuaris. A més, no es poden utilitzar les xarxes socials per publicar-hi comentaris que suposin una discriminació o desqualificació envers altres usuaris per qualsevol causa.

Privacitat: La privacitat és un valor fonamental dins les xarxes socials. L’Ajuntament de Vilassar de Mar es compromet a preservar la privacitat de les dades i de la informació que els usuaris cedeixin per formalitzar les altes o rebre serveis que es prestin. Les dades personals que consten als comentaris i els seus continguts no es poden utilitzar en benefici o per usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. La persona usuària respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Publicitat i iniciatives ciutadanes: Qualsevol ciutadà pot difondre iniciatives pròpies o d’altres als espais socials de Vilassar de Mar, sempre que tinguin a veure amb el poble i no es tracti de publicitat empresarial, tant en forma d’enllaços a altres pàgines de Facebook, actes o webs en general. Per tant, No es podran fer comunicacions comercials ni no autoritzades. En el mateix sentit, s’esborraran aquells missatges que no tinguin res a veure amb el municipi.

Moderació: Seguint les consideracions explicades al punt anterior, tothom té dret a intervenir-hi. De tota manera, creiem que amb una vegada és suficient, i no es permetrà la repetició del mateix missatge amb el mateix contingut o enllaços als mateixos llocs.

No-censura: No es farà censura prèvia de cap aportació que l’usuari pugui fer en qualsevol dels canals actius que l’Ajuntament de Vilassar de Mar tingui a les xarxes socials. En cas que aquesta opinió no compleixi les condicions descrites en aquest document, l’Ajuntament de Vilassar de Mar procedirà a eliminar-la. En cas que hi hagi una intervenció d’una temàtica no relacionada amb el tema de debat o amb la informació publicada, l’Ajuntament podrà demanar que aquesta es publiqui en un altre espai relacionat amb el contingut o bé podrà eliminar-la.

S’estableixen diverses consideracions segons l’espai social.

• No censura prèvia: Facebook, Twitter. No s’exercirà moderació prèvia als comentaris dels usuaris perquè les característiques tècniques d’aquestes xarxes no ho permeten i perquè restaria l’espontaneïtat genuïna d’aquestes xarxes. Tot i així, tots els comentaris que faltin a les condicions d’ús d’aquests espais, s’eliminaran. Els comentaris dels usuaris són lliures, personals, per tant l’Ajuntament de Vilassar de Mar no es fa responsable pel contingut dels missatges, informacions i opinions dels usuaris. En cap cas s’esborraran missatges o comentaris públics que critiquin l’acció de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, sempre que respectin les condicions d’ús dels espais on es publiquin i les persones que els emetin estiguin clarament identificades.

• L’Ajuntament de Vilassar de Mar es reserva el dret d’impedir l’accés de continguts il·lícits o il·legítims o que puguin perjudicar drets legítims de qualsevol classe o de retirar o eliminar els que s’hagin aportat, en especial en cas d’incompliment d’aquestes condicions.

• L’Ajuntament de Vilassar de Mar no es fa responsable de l’exactitud i actualització de la informació que provingui d’altres persones físiques o jurídiques que hi hagi als seus espais socials o als que es remeti. Tampoc no es fa responsable de l’ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències específiques que constin per plataforma.