Next Generation

Què són els fons Next Generation?

La Unió Europea va aprovar el 21 de juliol de 2020 el Pla de recuperació per a Europa amb l'objectiu de respondre de manera conjunta i coordinada a la crisisocial i econòmica, reparant els efectes causats per la pandèmia de la COVID-19. Es tracta d’un instrument d’estímul econòmic, els fons Next Generation EU (NGEU)dotat de 750.000 M€ que es destinaran als estats membres durant el període 2021-2026. Amb aquests fons, juntament amb el marc financer plurianual 2021-2027, es pretén que l’Europa post-pandèmia sigui més ecològica, més digital i més resilient als canvis i reptes del futur. Un programa que es construeix prenent com a base l’Agenda 2030 i els ODS.

El Mecanisme de Recuperació i Transformació s’aplica en cada estat a través d’un Pla Nacional, basat en les característiques i necessitats de cada país i en les recomanacions recollides en els informes del Semestre Europeu. El Govern d’Espanya ha elaborat el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que preveu la mobilització de 140.000 milions d’euros d’inversió pública fins 2026. Es tracta d’un programa que planteja les transformacions i reformes estructurals per a la transició cap a una economia i societat climàticament neutres, sostenibles, circulars, respectuoses amb el medi ambient i eficients en l’ús de recursos.

Marc regulatori del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Els fons europeus per a la recuperació es distribueixen mitjançant un pla amb quatre eixos transversals: transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere. A més, les entitats beneficiàries estan obligades a complir amb els set principis de gestió en la planificació i execució dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: 

  • Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat.
  • Etiquetatge verd i etiquetatge digital.
  • Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (do no significant harm (DNSH)).
  • Pla de mesures antifrau.
  • Compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament.
  • Identificació dels beneficiaris.
  • Comunicació. 

Pla de recuperació i transformació i resilènciaPla de recuperació i transformació i resilènciaMPT