Males pràxis

Has detectat una mala praxi a l'Ajuntament de Vilassar de Mar, Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA o al Patronat d'Escoles Bressol i pots aportar proves relatives a aquesta conducta?

Aplicació

Utilitzant l'aplicació, que garanteix la intimitat, privacitat i anonimat, pots fer que s'investigui el cas i s'actuï per millorar la integritat del sector públic.

Xat

Podeu escollir una comunicació totalment anònima.

Seguiment

Podràs fer el seguiment de la comunicació a través d'un canal segur, enviar nova documentació i comunicar-te amb l'òrgan gestor, que és independent de l'exercici de les seves funcions.

Instrucció Sistema Intern d'Informació

Guia de funcionament del Canal Intern d'Alertes

Accés al Canal Intern d'Alertes

ACCEDEIX

Aquesta aplicació és el sistema prioritari d'admissió d'alertes,  ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

 

A Catalunya, l’autoritat externa independent de protecció de les persones alertadores és l’Oficina Antifrau.