Informació de la Seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

- Disposició de la Seu Electrònica

- Disposició de creació i funcionalitat del registre electrònic

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vilassar de Mar que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

 Actualment els acceptats són:

1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

 Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica

URL: http://www.vilassardemar.cat/seu_electronica
Emès per a: Vilassar de Mar
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Data emissió: 03/03/2011
Data venciment: 03/03/2015
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

 

Perfil del Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vilassardemar
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

 

Gestió Tributaria
URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

 

Tramitació electrònica
URL: tram.ajuntaments.info
Emès per a: Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

 

Obtenció del certificat idCAT
Emès per: Agència Catalana de Certificació
URL: www.catcert.cat
Per a poder obtenir un certificat ciutadà: www.idcat.cat 

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es