423 persones participen en l’enquesta per elaborar el futur Reglament de Participació

Del 29 d’octubre al 12 de novembre, l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha recollit l’opinió de la ciutadania a través d’una enquesta que servirà per acabar d’elaborar el primer Reglament de Participació de Vilassar de Mar que s’està duent a terme. L’enquesta, anònima, ha rebut la resposta de 423 persones, el 46% de les quals amb edats de 40 a 59 anys, seguides per un 26% de 60 a 79 anys i un 22% de 25 a 39 anys.

Per donar transparència a la informació recollida, podeu consultar les respostes obtingudes al document adjunt.

Comissió del Reglament de Participació

La tardor de 2020, representants dels diversos grups municipals van conformar la comissió de redacció per a l’impuls del primer Reglament de Participació de Vilassar de Mar. L’objectiu de la comissió era definir els instruments i els mecanismes perquè la ciutadania pugui involucrar-se activament en la presa de decisions. Les persones promotores han elaborat una proposta de Reglament, després d’analitzar les diferents normatives que regulen la participació a Catalunya. La proposta de la comissió ha estat analitzada per un equip extern d’especialistes en participació pública ciutadana i s’ha dut a fase de deliberació. Un cop recollides les respostes de l’enquesta ciutadana , la comissió de redacció, amb el suport dels serveis jurídics, integrarà el text final que es durà a aprovació del Ple municipal.