43 propostes presentades als Pressupostos Participatius 2022-2023

La Comissió de Pressupostos Participatius seleccionarà inicialment les que passaran a la validació dels equips tècnics de l’Ajuntament

La fase de presentació de propostes als Pressupostos Participatius ha finalitzat. El 31 de març es donava per tancat el període de presentació de propostes i, en total, se n’han recollit 43. Del total de propostes, 35 són per a la partida de 260.000 € d’inversions i 8 per a la de 40.000 € destinada a serveis.

La Comissió de Pressupostos Participatius debatrà sobre les propostes i seleccionarà inicialment, de manera democràtica i preferentment consensuada, les propostes que hauran d’anar a votació popular. També elaborarà una llista de propostes de reserva, ordenades per ordre de prioritat, per a què sigui utilitzada en cas que alguna de les propostes seleccionades no fos validada pels equips tècnics de l’Ajuntament. La Comissió lliurarà el 13 d’abril la llista de propostes seleccionades als equips tècnics de l’Ajuntament per a la seva validació tècnica.

A la fase de valoració tècnica, els equips tècnics competents de l’Ajuntament analitzaran les propostes seleccionades, determinaran si compleixen tots els requisits tècnics, econòmics i jurídics i emetran un informe raonat. En cas que alguna proposta no sigui validada, serà substituïda per la proposta de reserva que correspongui i que un cop analitzada, compleixi amb tots els requisits. El termini que té l’equip tècnic per validar les propostes finalitzarà el 15 de maig.

Després de la valoració tècnica, del 16 al 23 de maig, la Comissió de Pressupostos Participatius haurà de preparar la llista definitiva de projectes que aniran a votació popular, un màxim de 21 projectes: 

  • de propostes de serveis, programes o activitats de fins a 15.000 euros (IVA exclòs) aniran a votació fins a 8 projectes.
  • de propostes d’inversions de fins a 40.000 euros (IVA exclòs) aniran a votació fins a 9 projectes.
  • de propostes d’inversions entre 40.001 i 110.000 euros (IVA exclòs) aniran a votació fins a 4 projectes.

El període de votació popular anirà del 27 de juny al 16 de juliol de 2023.

Aquesta convocatòria és la sisena d’aquest mecanisme de participació ciutadana a través del qual els veïns i veïnes decidiran a què es destinen 300.000 euros del pressupost municipal.