Acords del Ple ordinari del 18 d’abril de 2024

El regidor del PSC, Isaac García-Oses, va donar compte de la seva renúncia 

La sessió plenària ordinària del mes d’abril, celebrada el dia 18, va aprovar, entre altres punts, el conveni amb altres ajuntaments per tirar endavant una nova edició del Maresmusic, i la contractació a través del Consell Comarcal de dues persones, una administrativa de suport a Medi Ambient i un peó de pintura de suport a la brigada, dins del programa anomenat “Treball i Formació”. Pel que fa a les mocions, van aprovar-se dues, una relacionada amb la reactivació del Consell Municipal d’Agricultura i una altra en suport a la llei d’amnistia. A la plenària, el regidor del PSC, Isaac García-Oses, va donar compte de la seva renúncia al càrrec.

El Ple va començar amb l’aprovació per unanimitat de l’acta de la sessió del 21 de març i va continuar donant compte de l’execució del pressupost de l’Ajuntament corresponent al quart trimestre de 2023. 

En el tercer punt, es va aprovar per unanimitat la delegació, a favor de la Diputació de Barcelona, de la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de personal funcionari interí, en la categoria de tècnic/a auxiliar de biblioteques, pel sistema d’oposició. 

A continuació, en el quart punt, es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar, per a l’organització del Maresmusic 2024 (20a edició). Aquest concurs pretén donar suport i promocionar els grups locals de música jove emergents. L’import que li correspon pagar a l’Ajuntament de Vilassar de Mar és de 2.450 €. La regidora de Joventut, Carla Fernández, va recordar que es tracta d’una acció inclosa dins del Pla Local de Joventut. Babord va demanar augmentar la dotació econòmica dels ajuntaments per anar més enllà en el certamen i un impuls del català.

El cinquè punt, el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils i Vilassar de Mar per a l’organització de L’Altre Espai Jove adaptat, es va deixar sobre la taula. L’alcaldessa, Laura Martínez, va explicar que l’expedient no estava complet i que el punt es portaria a aprovació en el pròxim Ple.

El sisè punt va aprovar per unanimitat el conveni de delegació parcial de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme per a la prestació de dos projectes en el marc de la política activa d’ocupació, dins del programa anomenat “Treball i Formació”, convocatòria 2024, de les línies PANP, PRGC, MG52, DONA i TRANS. Amb aquest programa es contractaran dues persones, de col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, una de suport administratiu de Medi Ambient i l’altra de peó de pintura per a la brigada municipal. La durada del contracte en els dos casos serà de 12 mesos, amb una jornada de 35 hores setmanals. 

En el capítol de mocions, es va aprovar per unanimitat la moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal del PSC, per a la convocatòria del Consell Municipal d’Agricultura. La moció, que va presentar una esmena per aconseguir el consens amb la resta de grups, demanava que comencin les tasques corresponents per a la posada en funcionament del Consell Municipal d’Agricultura, requerint a totes les entitats i organismes implicats perquè procedeixin a la designació de les persones que hauran de ser membres i participar en les sessions del Consell en el termini màxim de 10 dies. També se sol·licitava que en el mateix termini es procedeixi a la convocatòria del Consell.
La regidora del PP va votar a favor per “la gravetat del problema que té la pagesia”. Babord va recordar que el Consell Municipal d’Agricultura és un òrgan creat des de l’any 2000, que fa 24 anys que no es reuneix i tres que tots els grups es van comprometre amb el sector, en el plenari, a reactivar-lo arran dels treballs per elaborar el pla d’usos del sector agrícola. 
La regidora d’Agricultura, Marta Rovira, va mostrar el compromís del govern municipal perquè aquest Consell tiri endavant i va recordar que estan en constant contacte amb el sector agrícola, amb reunions recents amb el Mercat de Flor i Planta Ornamental i la Cooperativa Agrícola. 

La següent moció la van presentar conjuntament els grups municipals de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur, en suport a l’amnistia. La moció proposa donar suport a l’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades. També proposa reconèixer el dret d’autodeterminació, entès com la necessitat d’un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat catalana i reclamar que la Llei d’Amnistia reculli tota la repressió que ha patit el món local català en la darrera dècada per motius polítics i ideològics amb més de 600 causes obertes.
El PP va votar en contra en considerar l’amnistia un atac als principis democràtics i que posa en perill els pilars de la Constitució. Per a Laspalas “no es condemna la ideologia sinó a qui viola la llei”.
El PSC va explicar que estan a favor de la llei d’amnistia. “Creiem que és necessària per promoure la cohesió social”, va afirmar Isaac García-Oses, però va continuar explicant que votaven en contra de la moció perquè no estaven d’acord amb l’autodeterminació.
Babord va votar a favor. “Donem suport a l’amnistia per la capacitat de resistència del poble català”, va explicar el regidor Eudald Tenias, que va remarcar que cal resoldre el tema de fons: el dret del poble català a l’autodeterminació.
La moció es va aprovar amb els vots dels dos grups proposants i de Babord i els vots en contra del PSC i PP.

La darrera moció en presentar-se va ser a proposta del PP, sobre l’emergència hídrica a la província de Barcelona i el conjunt de Catalunya. 
La moció, entre altres acords, exigia a les administracions competents un compromís amb una gestió de l'aigua responsable i sostenible, criticava la manca de previsió i planificació de la Generalitat i defensava la modernització i l'expansió d'infraestructures hidràuliques, incloent-hi dessaladores, interconnexions entre conques, més mitjans d’emmagatzematge pluvial i un pla de reducció de fuites d'aigua en la canalització en alta com a solucions.
La moció va quedar rebutjada amb els vots en contra de tots els altres grups del plenari. Des del PSC es va criticar el redactat de la moció i la mesura dels transvasaments, que van dir, són motiu de conflicte territorial i no resolen el problema, a més de trobar a faltar a la moció referències a Vilassar de Mar. Per a Babord, la moció també tenia mancances. No feia referència al canvi climàtic i, tot i compartir la crítica de la inacció de les institucions, com a grup s’oposen a nous transvasaments o embassaments. Babord va explicar que votaven en contra per la filosofia general de la moció i per l’enfocament en resoldre el problema. Per a Babord, cal canviar la manera de gestionar l’aigua com a societat. 
ERC-VdMFutur també va criticar el contingut de la part expositiva de la moció. ERC-VdMFutur creu que els diferents governs de la Generalitat sí que han posat solucions, tot i no ser suficients, i va coincidir amb Babord en què cal buscar solucions a nivell d’usos de l’aigua. Junts Estimem Vilassar també va votar en contra pel mateix motiu i recordant que les competències sobre la conca hidrogràfica de l’Ebre s’escapa del control de la Generalitat. 

En el desè punt, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1075/2024 al 1405/2024.

Posteriorment, es va donar compte de la renúncia del regidor del grup municipal del PSC, Isaac García-Oses. Visiblement emocionat en el seu discurs de comiat com a regidor, García-Oses va dir que havia estat un honor treballar per Vilassar de Mar durant els últims 10 mesos i que deixar el càrrec havia estat una decisió difícil de prendre. Fent servir un símil amb la novel·la Moby Dick va dir: “No vull acabar com el capità Ahab, qui volia acabar amb Moby Dick costi el que costi, acabant perdent primer la cama, després la salut i posteriorment la vida”. García-Oses va fer agraïments al personal de l’Ajuntament i als regidors del plenari per l’aprenentatge i suport rebut durant tots aquests mesos. Els portaveus de la resta de grups municipals van destacar de García-Oses el seu tarannà conciliador, la seva manera de fer, la seva vocació de servei, la seva estima pel poble i li van dedicar un fort aplaudiment.

Finalment, en el torn precs i preguntes de l’oposició al govern, per part del PP es va preguntar per si el govern s’havia oposat al projecte d’espigons. L’alcaldessa li va aclarir que en cap moment Vilassar de Mar ha rebutjat aquesta actuació del Ministeri.
Des del PSC, relacionat amb la sequera, van preguntar per què Vilassar no s’havia adherit a la convocatòria de subvencions de la Generalitat. El regidor de Medi Ambient li va respondre que ho confirmarà, però que creia recordar que no es podien acollir per un tema tècnic. 
Babord va preguntar per com estava l’execució dels projectes dels Pressupostos Participatius. El regidor de Participació li va respondre que el projecte d’instal·lació d’un projector de cinema estava en procés de licitació, el projecte de control de la població de coloms amb pinso anticonceptiu s’executarà aviat, i que el del parc Josep Tarradellas inclusiu ja té redactat el plec de clàusules tècniques i està en fase d’elaboració el plec de clàusules administratives. 
Babord també va demanar com a prec que l’Ajuntament es posicioni davant Renfe perquè arregli els ascensors de dins l’estació. El regidor de Via pública va explicar que estava en contacte constant amb Renfe fent les reclamacions i va llegir la resposta que Renfe li va enviar el 19 de març en la qual s’argumentava que l’avaria és de gran envergadura i que havien sol·licitat el canvi dels dos ascensors.
Babord també va preguntar per si es restaurarà el pou i safareig de can Nadal, inclosos en el catàleg de patrimoni. La regidora d’Urbanisme li va respondre que el 19 d’abril tenen una reunió amb el Centre d’Estudis Vilassarencs perquè s’haurà de fer un projecte de restauració. 
Com a prec van demanar que el canal de Telegram de l’Ajuntament informi dels actes que organitzen les entitats i que en les comunicacions públiques s’evitin els anglicismes en favor de la llengua catalana posant com a exemples paraules com escape room, master class o foodtrucks. 
Babord van tornar a preguntar per si es coneixen les causes de l’incendi de les naus industrials de l’agost del 2023; per com es troben els expedients sancionadors que es van obrir a les obres de ca l’Agustí, una finca agrícola situada darrere la Piscina, i per a quan es constituiria la Comissió d’Estudi de la Mobilitat, aprovada en el darrer Ple. El govern va respondre que preguntarien a Mossos per si ja es coneixia l’origen d’aquell incendi; sobre ca l’Agustí, que està en un contenciós, i que la Comissió d’Estudi de la Mobilitat es convocaria abans del següent Ple.