Del 8 al 17 de juny, sol·licituds per al bo de lloguer jove

Les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica o presencial

La Generalitat obrirà el 8 de juny el procés per demanar el bo jove d'ajut al lloguer, una prestació de 250 euros mensuals que els joves d'entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits de la convocatòria podran rebre durant dos anys per facilitar-los el pagament del lloguer. El termini per presentar la sol·licitud s'inicia el dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores.

La convocatòria per a la concessió de les subvencions serà en règim de concurrència no competitiva, és a dir, que les sol·licituds s’avaluaran per ordre d’entrada fins a exhaurir la partida disponible. 

El bo de lloguer jove és una de les mesures aprovades dins del Pla estatal d’accés a l’habitatge 2022-2025.

Beneficiaris

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

Requisits

Estar empadronat a l’habitatge.

No s’accepten contractes de lloguer o cessió d'ús entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos:
S’estableixen uns límits màxims de rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici de l’any 2022.

Preu màxim del lloguer o cessió d'ús:

No pagar un Lloguer, renda mensual o cessió d'ús per a l'habitatge superior 900 euros.

En el supòsit d'habitació no pot ser superior a 450 euros.

Import de la subvenció

La quantia mensual de la subvenció és de 250 € amb el límit de l’import mensual de la renta o del preu de cessió.

Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Sol·licituds

Es pot sol·licitar presencialment al Servei d’Habitatge de Vilassar de Mar (edifici de l'Escola Nàutica) els dimarts i divendres de 9 a 14 hores, o telemàticament al següent enllaç https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22866_Bo_lloguer_joves, on també trobareu tota la informació i documentació necessària.