La gestió del residu tèxtil recupera més de 36 tones de roba usada a Vilassar de Mar al primer semestre de 2024

La gestió d’aquest residu tèxtil ha evitat l’emissió de 224 tones de CO₂ i permet obtenir-ne recursos per a programes socials

Més de 99.000 peces de roba recuperades al primer semestre han tingut una segona vida i no han acabat en un abocador. És el balanç que fa Humana Fundación Pueblo para Pueblo del servei de recollida selectiva de roba usada a Vilassar de Mar durant el primer semestre d’enguany, que de gener a juny ha recollit 36.742 kg de residu tèxtil. De la gestió d’aquest residu es deriven beneficis ambientals (224 tones de CO₂ no emeses) i també socials (creació d’ocupació verda, execució de projectes de cooperació al desenvolupament i programes socials a Catalunya). 

La gestió del tèxtil usat contribueix a la lluita contra el canvi climàtic: per cada kg de roba recuperada (i que no acaba en un abocador per a ser incinerat) s’hi evita l’emissió de 6,1 kg de CO₂, segons un estudi de la Federació Humana People to People. Les més de 36 tones recuperades a Vilassar de Mar han evitat l’emissió de 224 tones de CO₂. 

A aquest benefici ambiental cal afegir-ne el social: la creació d’ocupació verda. L’entitat genera un lloc de treball a Catalunya per cada 18.000 kg de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen principalment als programes de desenvolupament que Humana du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals. Per exemple, projectes de formació de professors de primària, d’agricultura sostenible o contra el VIH/SIDA o la tuberculosi.

Dades globals a Catalunya
A Catalunya, cada persona genera uns 22 kg de residus tèxtils anualment i només 2,3 kg es recullen selectivament per un gestor autoritzat com ara Humana: és l’11%. A la majoria de les llars, els tèxtils es llencen encara dins la fracció rebuig, la qual cosa es tradueix en una xifra global de 147.000 tones de residus tèxtils llençats sense retorn, segons l’Agència de Residus de Catalunya.