Dilluns 25 d'abril, de 8 a 17h, tallat al trànsit l'accés als carrers Miquel Borotau i Doctor Masriera per obres

Es tracta d'una obra de reparació del paviment

    Dilluns 25 d’abril, l'Ajuntament durà a terme obres de reparació del paviment a l'encreuament del carrer Miquel Borotau amb Doctor Masriera.

    Afectacions al trànsit:

    • Tallat l'accés al carrer Miquel Borotau, excepte veïns de 8.00 a 17.00 h.
    • Tallat l'accés al carrer Doctor Masriera de 8.00 a 17.00 h.
    • El carrer Sant Sebastià quedarà habilitat en doble sentit.