Discjòqueis, grups i solistes de Vilassar de Mar: oberta la participació al concurs Neverita Urban Fest!

La data límit de participació és el 9 de juny

La Festa Major de Sant Joan, del 21 al 25 de juny, portarà novetats, entre elles el Neverita Urban Fest, el festival de música urbana per a joves. Per tal d’obrir la participació musical també a joves de Vilassar de Mar, l’Ajuntament ha organitzat un concurs per a DJ, grups i solistes emergents que vulguin actuar en aquest esdeveniment de la Festa Major. Entre els requisits per participar, cal que les persones interessades siguin de Vilassar de Mar, tinguin entre 16 i 25 anys, presentin una sessió en viu de 30 minuts, la pugin al YouTube o al Vimeo i omplin el formulari d’inscripció. Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb el correu electrònic events@wikoliamusic.com.

BASES CONCURS NEVERITA URBAN FEST DE DJ, GRUPS I SOLISTES

1. Objecte

L’objecte d’aquest concurs és per donar suport als joves de Vilassar de Mar amb iniciatives musicals per a DJ, solistes i grups musicals, i així donar l'oportunitat als guanyadors per actuar dins de l'esdeveniment NEVERITA URBAN FEST per la Festa Major de Sant Joan 2024.

2. Participants en el concurs

Podran participar en el concurs tots/es els/les DJ, grups i solistes que resideixin a Vilassar de Mar, sense importar l’estil de música que practiquin. Tots els participants hauran de ser majors de 16 anys i fins als 25 anys. Si hi hagués algú menor de 18 anys, haurà d'adjuntar una autorització signada pels pares o tutors legals del menor. En el cas dels Deejays s’han de presentar en solitari o en parelles. Els DJ participants que tinguin algun tipus de contracte amb alguna sala d’oci, aquest contracte no haurà d’entrar en conflicte amb cap de les bases del concurs. En cas que els grups o solistes tinguin algun tipus de contracte discogràfic en vigor, aquest contracte no haurà d’entrar en conflicte amb cap de les bases del concurs. Preferentment, un grup participant no haurà de tenir contracte amb cap discogràfica.

3. Inscripcions

3.1. Deejays

Els concursants s’hauran d’inscriure emplenant el formulari d’inscripció indicat. Els participants hauran de presentar una sessió en viu de 30 minuts. Aquesta haurà d’incloure almenys un tema propi, bootleg o remix. Es valorarà de forma positiva que el tema propi sigui original del participant. S’ha d’incloure el tracklist curosament detallat: timings, autors de cada tema/remix/mashup/bootleg. La sessió s’ha de gravar i pujar a YouTube o Vimeo. Aquesta ha de ser una gravació on es pugui observar la taula del DJ mentre es realitza la sessió. La sessió presentada s’haurà d’adjuntar al formulari d’inscripció. Els participants han de tenir un repertori suficient per poder realitzar una sessió en directe de 45 minuts. Tant els participants que arribin a la fase final com els guanyadors hauran de proveir i responsabilitzar-se del material que necessitin per dur a terme l’actuació. Les despeses de l’equip de so i de la sonorització dels concerts aniran a càrrec de l’organització.

3.2. Grups o solistes

Els concursants s’hauran d’inscriure emplenant el formulari d’inscripció indicat. Els participants hauran de presentar els seus treballs musicals, originals tant en lletra com en música, en forma de cançons. No es consideraran vàlides versions de temes ja existents. Els temes presentats s’hauran d’adjuntar al formulari d’inscripció des de YouTube o Vimeo. Els participants han de tenir un repertori suficient per poder dur a terme una actuació en directe de 45 minuts. Tant els participants que arribin a la fase final com els guanyadors hauran de responsabilitzar-se dels instruments musicals que necessitin per dur a terme l’actuació. Les despeses de l’equip de so i de la sonorització dels concerts aniran a càrrec de l’organització.

4. Mecànica del concurs

Els participants es publiquen al feed d'Instagram (@neveritaurbanfest) des del moment del registre. El període de votacions consta de tres fases:

Durant la primera fase, s’haurà d’aconseguir el màxim de likes al post d'Instagram per passar a la segona fase. Passaran a la segona fase els cinc participants amb més vots (likes).

A la segona fase, el jurat realitzarà una selecció de tres finalistes que seran avaluats amb els següents criteris:

· Capacitat tècnica (màxim 10 punts)

· Estil i qualitat musical (màxim 10 punts)

· La posada en escena i presència davant de la càmera (màxim 10 punts)

· La presència i tècnica de mescles en directe complexes, preferiblement amb mashups en directe en lloc de preparats (màxim 10 punts)

· Per l'ús de música en català (màxim 5 punts)

· Per potenciar la perspectiva de gènere, es donarà 5 punts extra a les participants femenines. La puntuació més elevada serà de 50 punts. Dels tres participats finalistes el que tingui més vots serà el guanyador.

5. Terminis del concurs

El període d’inscripció del concurs estarà obert des del 16.05.2024 al 09.06.2024, ambdós inclosos.

El termini de votacions constarà de dues fases amb les següents dates:

La primera fase estarà compresa entre el 16.05.24 al 10.06.24, ambdós inclosos.

La segona fase estarà compresa entre 10.06.24 al 16.06.24, ambdós inclosos.

6. Jurat

El jurat estarà presidit per tres persones vinculades a la ràdio, sector discogràfic i la producció musical. El jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les seves decisions per majoria de vots. Les persones integrants del jurat actuaran d’acord amb els principis d’imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, puguin intervenir en l’elaboració de les propostes que es presentin.

Cadascuna de les persones integrants del jurat farà una valoració individual. En aquest sentit, durant el desenvolupament de les actuacions, no podran posar en comú les seves valoracions.

7. Guanyador i Premi

El guanyador serà anunciat des de l'Instagram (@neveritaurbanfest) a més de les xarxes socials d'Instagram, facebook, etc. i mitjans de comunicació habituals de l'Ajuntament i del servei de Joventut. El premi consistirà en l’oportunitat de poder actuar en un escenari professional, dins de NEVERITA URBAN FEST a la Festa Major de Vilassar de Mar el dia 21 de juny de 2024.

8. Comentaris o opinions

No es toleraran actituds feixistes, racistes, sexistes o homòfobes. Qualsevol classe d’actitud que l’organització consideri inacceptable serà motiu de desqualificació i expulsió del concurs.

No es permetran contingut que es consideri inadequat, que siguin ofensius,injuriosos o discriminatoris, o que poguessin vulnerar drets de tercers.

Tampoc es permetran comentaris que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Qualsevol intent d’entorpir el bon desenvolupament del concurs ja sigui per intervenció humana o mitjançant un autòmat donarà lloc a la desqualificació immediata dels participants.

9. Altres condicions

Tots els participants accepten l’eventual emissió per televisió, ràdio, premsa, internet... de les imatges del concurs i en cedeixen els drets a l’organització.

La participació en aquest concurs en suposa l’acceptació total de les bases. Les inscripcions que no compleixin algun dels requisits especificats en quedaran excloses.

L’organització es reserva el dret de modificar les bases en benefici del bon desenvolupament del concurs.

Les dades de tots els participants que s’hagin presentat al concurs passaran a formar part de la base de dades de l’organització.

No s’acceptaran propostes amb contingut sexista, homofòbic o que pugui ferir les sensibilitats en qualsevol sentit.

10. Comunicació

La publicació d’aquestes bases es farà a partir de la seva resolució al web municipal així com als mitjans de comunicació habituals de l’Ajuntament i del servei de Joventut i les xarxes socials d’Instagram, Facebook, etc.