Disponibles ja els escrits dels grups municipals sobre el tema 'Com potenciar els pressupostos participatius?'

Ja es poden consultar al portal de transparència els escrits dels grups municipals sobre el tema triat pel Babord "Com potenciar els pressupostos participatius?". Cal recordar que, seguint el reglament d'organització i funcionament dels mitjans de comunicació municipals aprovat per Ple, cada dos mesos, els corresponents als alternatius a la publicació de l'article en el butlletí municipal, en l'espai definit per a cada grup municipal en el web municipal, es publica un article que versa sobre un tema que és triat de forma rotatòria entre els grups municipals. Es comença a l'inici de la legislatura pel grup municipal amb més regidors/es. El tema dels escrits al web municipal és el mateix per a tots. Al butlletí municipal, és lliure.

Consulta els escrits del mes d'abril aquí.