Els alocs plantats a la Riera de Vilassar segueixen el seu ritme de creixement

Aquest gener va finalitzar l’actuació corresponent al manteniment, durant un any, dels alocs plantats a la Riera de Vilassar, la tercera fase d’un dels projectes més votats dels pressupostos participatius 2019. Des que es van plantar, al febrer del 2020, s’ha dut a terme la fase de manteniment. Durant aquest període, de les 40 unitats inicialment plantades, 32 s’han mantingut i vuit han causat baixa.

Segons explica l’empresa encarregada del seguiment i manteniment, l’estat fitosanitari dels alocs és correcte i el desenvolupament és entre lent i mitjà. Des de la Regidoria de Medi Ambient es seguiran fent tasques periòdiques de manteniment i de desbrossat de les canyes de la riera per afavorir el creixement dels alocs. Per garantir-ne la viabilitat, es demana a la ciutadania que eviti anar-hi amb gossos, perquè algunes de les baixes dels alocs plantats s’han produït perquè els gossos els han malmès o arrencat. 

Cal recordar que el projecte ‘Substituir les canyes d’una de les rieres per alocs’ va ser el projecte de serveis més votat als pressupostos participatius del 2019 i comptava amb tres fases: la primera, de preparació del terreny en el tram de la Riera de Vilassar entre el carrer Maria Vidal i el del Congrés; la segona, de plantació dels alocs, i la tercera, de seguiment i manteniment. 

Espècie en regressió

L’aloc, Vitex agnus-castus, és un arbust caducifoli de fulles oposades i palmades que floreix a l’estiu, amb flors de color lila agrupades en espiga, associat als marges de les rieres i torrents. Es tracta d’una espècie característica de les rieres del Maresme que cada cop és més difícil de trobar. Entre les causes que n’expliquen la desaparició hi ha l’explotació dels seus hàbitats, el canvi d’usos del sòl o l’expansió d’espècies invasores, com ara la canya.