En marxa la replantació d’arbres a l’espai públic

Des de la setmana passada, l’Ajuntament està realitzant la plantació de 53 arbres a l’espai públic viari. D’aquesta manera, es fa realitat el projecte més votat dels Pressupostos Participatius 2020 en la categoria d’inversions, amb un pressupost de 10.000 euros. En concret, els arbres es planten als carrers Jeroni Anyé, Mn. Pere Ribot i Manuel Roca, en espais que tenien arbrat i que per mort, malaltia o risc de caiguda, entre d’altres, van causar baixa. La selecció de carrers s’ha fet seguint el criteri de deixar carrers sencers amb la totalitat de l’arbrat.

L’actuació es du a terme ara perquè és el moment en què els arbres es troben en aturada vegetativa i un trasplantament els és menys traumàtic. Les espècies que es planten són Prunus Cerassifera, Albizia Julibrissim i Acer Freemanii Autumn Blaze, que són les majoritàries que hi ha als carrers indicats i, que a més, compleixen amb els criteris del Pla Director del Verd Urbà.

Més intervencions a l’arbrat urbà

Aquesta no és l’única actuació de renovació d’arbrat que la Regidoria de Medi Ambient durà a terme en el 2022. Actualment, està en procés d’aprovació definitiva el projecte de reposició d’arbres de l’arbrat viari de Vilassar de Mar, amb un pressupost general de contracte de 83.760,08 euros (IVA inclòs). El nou projecte suposarà la plantació d’un nombre considerablement més gran d’arbres.