Escollits els membres de les meses electorals per a les eleccions del 12 de maig

Vilassar de Mar comptarà amb 25 meses electorals repartides en sis col·legis electorals

Aquest matí, ha tingut lloc el Ple extraordinari per escollir els ciutadans i ciutadanes, mitjançant sorteig, que han d'integrar les meses de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024. A través d’un sorteig informàtic, s’han designat 9 candidats per a cadascuna de les 25 meses. En total, han sortit escollits 225 membres de mesa entre presidents, vocals i suplents. Les meses electorals consten d’un president, dos vocals i suplents (aquests últims formaran part de la mesa si falla el president o un dels vocals). 

En els tres dies següents al sorteig es notifica als ciutadans i ciutadanes que els ha tocat ser membres de mesa. Un cop notificats, els ciutadans i ciutadanes que han estat designats tenen un màxim de set dies naturals per presentar al·legacions. Ho han de fer davant les juntes electorals de zona (Junta Electoral de Zona Mataró: Plaça de Francisco Tomàs y Valiente, s/n. Edificis del Jutjat).