La setmana del 20 de juny segueixen les actuacions del Pla Director de la Bicicleta

Entre els objectius, augmentar el nombre de desplaçaments en bicicleta a Vilassar de Mar, així com millorar-ne la seguretat.

Les actuacions del Pla Director de la Bicicleta, engegades el passat 31 de maig, continuaran la setmana del 20 de juny amb els següents treballs:

  • Treballs d’execució de la continuïtat del carril bici del Torrent de la Santa fins al carrer Maria Vidal. 
  • Finalització de l’execució del carril bici al carrer Maria Vidal, entre Torrent de la Santa i Ronda Vilassar. 
  • Execució del carril bici al lateral de la Ronda Vilassar des de Maria Vidal fins a la connexió amb el pas subterrani d’accés a la platja.
  • Treballs de senyalització horitzontal i vertical de la zona 30 ciclable al carrer Enric Granados, entre carrer Colom i av. Eduard Ferrés. 

Actuacions en execució:

  • Execució del carril bici a l'avinguda Carles III, entre Montevideo i Carretera de Cabrils, i la senyalització horitzontal i vertical de la zona 30 ciclable a l'avinguda Eduard Ferrés i al carrer Narcís Monturiol.
  • Execució del carril bici del carrer Santa Eulàlia, entre Ronda Vilassar i Sant Artur i de pintura de via ciclable entre Sant Artur i la Riera de Cabrils.

Cal recordar que el conjunt del projecte d'aquestes primeres actuacions inclouen: l’execució de tres trams nous de carril bici al carrer Santa Eulàlia, l’avinguda Carles III i al carrer Maria Vidal; la senyalització horitzontal i vertical dels eixos ciclables -zones 30/20, carrers on ha de conviure la bicicleta amb la resta de vehicles i vianants-, un total de 29 carrers; i la instal·lació de 16 nous aparcaments de bicicleta, tipus U invertida, i tres de patinet.

L’objectiu principal del projecte és augmentar el nombre de desplaçaments en bicicleta a Vilassar de Mar, així com millorar-ne la seguretat. En aquelles vies on és possible s’ha projectat infraestructura pròpia per a les bicicletes en calçada, com és el cas de l’avinguda Carles III, el tram del carrer Santa Eulàlia comprés entre la Ronda Vilassar i el carrer Sant Artur i l’eix conformat pel carrer Torrent de la Santa (des del carrer Santa Eugènia), Maria Vidal i la Ronda de Vilassar.

L’empresa Proseñal és l’encarregada de realitzar els treballs amb un pressupost d’adjudicació de 155.146,20€ (IVA inclòs). L’actuació total del projecte, que va començar el passat 31 de maig, té una durada prevista de set setmanes i està finançada en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, en concret de la primera convocatòria corresponent a l’exercici 2021 de les subvencions regulades per l’Ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost, publicada al BOE núm. 201, de 23 d’agost, que regula el Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, promogudes pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El PDB es va aprovar el 20 de maig de 2021 en el Ple municipal i al setembre del mateix any es va presentar públicament a la ciutadania. Es tracta d’un pla, en consonància amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que dona eines per facilitar i augmentar l’ús de la bicicleta com a mode de transport a Vilassar de Mar, fent que aquest sigui un mode de transport apte per a tothom, segur i competitiu amb la resta de mitjans de desplaçament.

Aquests són els objectius principals del PDB:

  • Augmentar l’ús de la bicicleta donant alternatives i itineraris a tothom.
  • Fer de Vilassar de Mar una vila amb menys emissions.
  • Augmentar la permeabilitat entre els diferents barris.
  • Fomentar la seguretat viària, fent per a cada via i per a cada carrer un espai per anar en bicicleta amb les condicions que tingui aquell carrer.

Coneix més sobre el Pla Director de la Bicicleta