Anunci i ordre del dia del Ple ordinari del 18 d'abril de 2024

La sessió es farà a l'Ajuntament, a les 19 h

Aquest dijous 18 d'abril a les 19 h, se celebrarà sessió ordinària del Ple. La sessió serà presencial, a la sala de sessions de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, i es retransmetrà en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i http://vilassarradio.cat/) i el canal YouTube de l'Ajuntament. Posteriorment, es podrà consultar també per vídeoacta.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 21-03-2024.
2.- Donar compte de l'execució del pressupost de l'Ajuntament de Vilassar de Mar corresponent al quart trimestre de 2023. 

Part resolutiva:

3.- Aprovació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de personal funcionari interí, en la categoria de tècnic/a auxiliar de biblioteques, pel sistema d'oposició. 
4.- Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar, per a l'organització del Maresmusic 2024 (20a edició).
5.- Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils i Vilassar de Mar per a l'organització de L'Altre Espai Jove adaptat. 
6.- Conveni de delegació parcial de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme per a la prestació dels projectes en el marc de la política activa d'ocupació, programa Treball i Formació convocatòria 2024 de les línies PANP, PRGC, MG52, DONA i TRANS.

Part de control:

7.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal del PSC-CP, per a la convocatòria del Consell Municipal d'Agricultura. 
8.- Moció, no resolutiva, presentada pels grups municipals de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdM Futur, en suport a l'amnistia.
9.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal del PP, sobre l'emergència hídrica a la província de Barcelona i el conjunt de Catalunya. 
10.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia des del núm. 1075/2024 al 1405/2024.
11.- Donar compte de la renúncia del regidor del grup municipal del PSC-CP, Sr. Isaac García-Oses. 
12.- Precs i preguntes.