Anunci i ordre del dia del Ple ordinari del 22 de setembre de 2022

La sessió serà presencial i es durà a terme a les 19 hores

Aquest dijous 22 de setembre a les 19 h, sessió plenària ordinària presencial, a la sala de sessions de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i http://vilassarradio.cat/) i el canal YouTube de l'Ajuntament. Posteriorment, es podrà consultar també per vídeoacta.

Podeu consultar l'ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 21-07-2022.

2.- Donar compte de la renúncia de la regidora del grup municipal d'ERC-GxVdM-AM, Sra. Montse Gual i Gibert.

PART RESOLUTIVA:

3.- Aprovació del procediment per autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació, de les factures d'Urbaser, SA.

4.- Acord aprovació addenda actualització conveni ASGEL amb la Diputació de Barcelona.

5.- Aprovació de les bases dels premis Esforç i excel·lència.

6.- Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar, per a l'organització de L'Altre Espai Jove adaptat.

7.- Aprovació del Pla Local de Salut de Vilassar de Mar-Pla operatiu.

8.- Proposta d'adhesió del municipi a la Xarxa de ciutats amigables amb les persones grans.

9.- Ratificació del Decret 2022DECR003611 de data 8 de setembre de 2022 pel qual es resol interposar recurs de cassació contra la sentència de la secció 11a de l'Audiència Provincial de Barcelona en el recurs d'apel·lació 208/2021-B i es realitza designa d'advocat i procurador.

10.- Constitució de la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte per a l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic de Vilassar de Mar.

PART DE CONTROL:

11.- Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans, per al desenvolupament i promulgació d'una ordenança per l'estalvi i gestió eficient de l'aigua.

12.- Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, per fer de les platges de Vilassar de Mar espais veritablement accessibles.

13.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia des del núm. 2965/2022 al 3738/2022.

14.- Precs i preguntes.