El programa d’arranjament d’habitatges per a persones vulnerables millora dues llars a Vilassar de Mar

Qualsevol persona interessada, o bé els seus familiars, poden adreçar-se als Serveis Socials (carrer Santa Eulàlia, 40, tel. 937540500), per informar-se sobre les prestacions del servei i les condicions d'accés

El programa d’arranjaments d’habitatges a persones vulnerables amb discapacitat i/o dependència, que promou la Regidoria de Serveis Socials a través de la Diputació de Barcelona, ha permès adaptar dos habitatges a Vilassar de Mar durant el 2022. Així, en un habitatge s’ha fet el canvi de banyera per plat dutxa i s'hi han col·locat barres i una cadira per garantir la seguretat personal en el moment de fer-ho servir. També s’ha canviat la cuina de gas per una de vitroceràmica. En un altre domicili, s’ha instal·lat un escalfador elèctric per poder disposar d’aigua calenta a la cuina i s’han facilitat ajudes tècniques, com ara un llit elèctric.

El programa d’arranjaments de la Diputació pretén facilitar reformes bàsiques d’adaptació funcional als habitatges consistents en reparacions, petites obres no estructurals i instal·lacions d’ajuts tècnics. La finalitat és promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones amb discapacitat, per tal de garantir les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes als seus habitatges.

Aquest programa s'adreça a persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació de dependència, o a persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran, amb insuficiència de recursos econòmics. També s'adreça a persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquica per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar (sempre en situació de manca de recursos econòmics).

La Diputació de Barcelona és l’ens responsable de la realització de les intervencions en el nostre municipi i posa a disposició de l’Ajuntament els serveis tècnics d'una empresa especialitzada que prescriu les actuacions a efectuar i supervisa, comprova i valida les intervencions. També és la Diputació qui contracta les empreses que les executaran.

Els Serveis Socials municipals són els que s’encarreguen de fer la selecció de les persones beneficiàries del programa. Qualsevol persona interessada, o bé els seus familiars poden adreçar-se als Serveis Socials (carrer Santa Eulàlia, 40, tel. 937540500), per informar-se sobre les prestacions del servei i les condicions d'accés.

Durant els primers mesos del 2023, Serveis Socials farà la selecció de persones beneficiàries de la tercera edició, corresponent al programa de 2022.