Resultat de les votacions dels Pressupostos participatius 2021

1.299 persones, un 7,24% de les 17.937 que podien votar, han participat enguany a les votacions dels Pressupostos participatius 2021. A continuació, podeu consultar els projectes, agrupats per projectes de serveis i per projectes d'inversions, i el nombre de vots rebuts. Els projectes més votats fins arribar als 150.000 euros (120.000 euros per a inversions i 30.000 euros per a serveis) són els que es duran a terme.

Projectes d'inversions (ordenats de major a menor nombre de vots):

 • Núm. 27. Voreres segures i adaptades. Total vots: 737: revisió i reparació de les voreres del carrer Sant Oleguer i de l’avinguda Eduard Ferrés (banda de l’escola Vaixell Burriac), amb el pressupost màxim de 40.000 €, per fer-les més accessibles i evitar les caigudes de persones. Pressupost: 40.000 €.
 • Núm. 29. Millora de la visibilitat dels passos de vianants del carrer Colom. Total vots: 577: actuació per millorar la visibilitat dels passos de vianants del carrer Colom que inclou diversos aspectes: la il·luminació dels passos de vianants, la limitació d’aparcament a prop d’aquests i la disposició al llarg del carrer d’elements que obliguin a la reducció de la velocitat dels vehicles que hi circulen. Pressupost: 16.000 €. 
 • Núm. 41. Actuacions per complementar el Pla Director de la Bicicleta (PDB). Total vots: 487: l’Ajuntament ha aprovat un projecte de carrils bici, aparcaments de bicicletes i actuacions de pintura en zona 20 i zona 30 en base al PDB. Amb l’import de la proposta, 20.000 €, es plantegen actuacions complementàries al PDB, com incrementar el nombre d’aparcaments proposats de bici i patinet, millorar la seguretat del carril bici existent al Torrent de la Santa, etc. Pressupost: 20.000 €. 
 • Núm. 36. Millora de l’accessibilitat a l’av. Montevideo. Total vots: 435: l’Ajuntament té aprovat el projecte de pavimentació de l’av. Montevideo, entre el carrer Lluís Jover i el carrer Marina, amb un pressupost de 416.241,09 €. Amb l’import de la proposta, 40.000 €, es vol millorar l’accessibilitat dels passos de vianants de l’av. Montevideo, entre els carrers Lluís Guardiola i Pau Casals, fent-hi “orelles” per reduir les distàncies dels passos i construint-hi guals accessibles per als vianants. Pressupost: 40.000 €. 
 • Núm. 16. Millora d’accessibilitat al carrer Santa Coloma. Total vots: 385: ampliació de la vorera sud del carrer Santa Coloma, entre la ctra. d’Argentona i el carrer Enric Granados, per fer-la més accessible i més ampla. Pressupost: 40.000 €. 
 • Núm. 11. Canvi del sistema d’il·luminació de l’escola Pérez Sala. Total vots 353: canvi d'una part de la il·luminació del centre (escola verda) amb el pressupost màxim de 20.000 €, per millorar la il·luminació dels espais de l’escola, reduir-ne la despesa energètica i l’emissió de CO2. Pressupost: 20.000 €. 
 • Núm. 40. La caseta-alberg del llibre. Total vots 325: crear casetes d’intercanvi gratuït de llibres al carrer, en llocs concorreguts, per potenciar la lectura i la cultura de l’intercanvi i la reutilització de llibres. Pressupost: 4.000 €. 
 • Núm. 3. Restauració de la pista Streetball (minibàsquet) del carrer Santa Eugènia. Total vots 313: canvi de paviment i de les cistelles, i també el desplaçament de la línia elèctrica que actualment hi ha a la pista. Pressupost: 39.087,32 €.
 • Núm. 19. Millora de la pista de futbol del carrer Santa Maria. Total vots 279: renovació de les porteries, substitució de les tanques metàl·liques existents, renovació del mur de suport, i tractament i millora del terreny de joc de sorra amb sauló o similar per a la pràctica de jocs i esports. Pressupost: 39.917,42 €.

 

Projectes de serveis (ordenats de major a menor nombre de vots):

 • Núm. 33. Inclusió dels infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Total vots 759: prova pilot, durant un any, de creació d’un grup d’infants amb TEA, d’entre 12 i 17 anys, de Vilassar de Mar, perquè tinguin un lloc de trobada on puguin desenvolupar i aprendre habilitats socials i donar-los eines per poder establir una xarxa social sòlida dins del poble. Pressupost: 8.000 €. 
 • Núm. 48. Riera d’en Cintet sense canyes. Total vots 456: eliminar les canyes situades al llit de la riera d'en Cintet, entre els carrers Lluís Jover i Narcís Monturiol, seguint les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per erradicar-les, fins a esgotar el pressupost de 10.000 €. Pressupost: 10.000 €. 
 • Núm. 32. Campanya estival pel respecte al descans del veïnat. Total vots 385: contractació d’informadors o agents cívics, durant els mesos d’estiu, per fer-los presents a les places amb més densitat de terrasses de bars, per recordar mesures de convivència com el respecte pel descans de les veïnes i veïns. Pressupost: 10.000 €. 
 • Núm. 17. Vilassar Màgic. Total vots 352: desenvolupament d’un esdeveniment que faci de Vilassar de Mar un referent en el món de la màgia i que generi, alhora, un moviment de públic que influeixi de forma positiva en els comerços, la restauració i l’hostaleria del municipi. Pressupost: 10.000 €. 
 • Núm. 7. Escola Feminista. Total vots 348: creació d’espais de trobada i de formacions a l’entorn de diferents temàtiques amb perspectiva de gènere. L’Escola Feminista serà una eina comunitària i de xarxa en què les participants intercanviaran experiències, i desitjos personals i col·lectius. Pressupost: 7.500 €. 
 • Núm. 6. Cinecittà: jornades de cinema comunitari i social. Total vots 294: creació d’unes jornades de cinema comunitari i social per donar veu i imatge, a través del cinema, a col·lectius invisibilitzats, per teixir una xarxa comunitària que promogui sinèrgies entre associacions, col·lectius, i veïns i veïnes del poble. Un espai de reflexió i aprenentatge col·lectiu. Pressupost: 5.000 €.