Resultat de les votacions dels Pressupostos participatius 2022-2023

S'ha superat la participació de totes les edicions anteriors

2.382 persones, un 13,07 % de les 18.221 que podien votar, han participat enguany a les votacions dels Pressupostos participatius 2022-2023. La majoria ha votat de forma telemàtica (2.366 persones) i la resta, 16, de forma presencial. La dada de participació d'aquesta sisena convocatòria de Pressupostos Participatius és la més alta respecte als processos anteriors: el 2016 hi va votar un 4,2 % del cens; el 2018 hi va votar un 7,45 %; el 2019 hi va votar el 10,49 %; el 2020, el 8,50 % i el 2021, el 7,24 %.

A continuació, podeu consultar els projectes, agrupats per projectes d'inversions i de serveis, i el nombre de vots rebuts. Els projectes s’ordenen per ordre de votacions rebudes de més a menys i s’aniran executant fins a esgotar els 300.000 € (IVA inclòs): per a projectes d’inversions es destinen 260.000 € i per a projectes de serveis, 40.000 €.

Projectes d'inversions (ordenats de major a menor nombre de vots):

 • PROJECTE 37: El cinema, font de cultura i educació. Total vots: 1.736. Instal·lació d’un projector i un equip de so a l’Ateneu Vilassanès, que en garanteixin la qualitat tècnica, per poder aconseguir una programació estable i dinamitzar la cultura cinematogràfica al municipi.
 • PROJECTE 42: Control de la població de coloms mitjançant pinso anticonceptiu. Total vots: 1.246. Utilització de pinso anticonceptiu per a reduir la fertilitat dels coloms i aconseguir un control efectiu de la població. 
 • PROJECTE 19: Parc Josep Tarradellas amb una mirada inclusiva. Total vots: 1.134. L’actuació comptaria amb la substitució d’alguns elements de joc per d’altres més inclusius, la renovació del tancat i la instal·lació d’una font amb diferents alçades perquè tothom pugui fer-ne ús. 
 • PROJECTE 44: Projecte d’incorporació d’estructures de joc i condicionament exterior dels patis escolars. Total vots: 1.114. El projecte preveu dotar les escoles d’estructures de joc que ofereixin als infants diversitat d’activitats de joc i aprenentatge. Aquests elements de joc tenen com a objectiu ser poc determinats pel que fa a l’ús, de manera que els infants hi puguin inventar i crear situacions de joc molt diverses, coeducatives i inclusives. Les estructures de joc compliran les normatives i recomanacions vinculades a l’espai educatiu i es cercarà que els materials i els sistemes constructius siguin sostenibles.
 • PROJECTE 34: Projecte d’incorporació d’elements de mobiliari i condicionament exterior dels patis. Vots: 1.093. El projecte vol dotar les escoles d’elements de mobiliari exterior que ofereixin als infants ambients diversos, en entorns més confortables. El projecte també inclou les millores i el condicionament necessari dels entorns d’aquest mobiliari (paviments, recorreguts, etc.), per tal que hi facilitin l’accessibilitat i en possibilitin la subjecció. 
 • PROJECTE 21: Fer més inclusiva la plaça Jeroni Gelpí. Total vots: 1.010. La proposta de fer la plaça més inclusiva inclou la reposició del paviment que hi ha per un de nou i d’algun element de joc existent per algun més inclusiu.
 • PROJECTE 27: Tendals per evitar la calor a l’Escola del Mar. Total vots: 998. Instal·lar tendals a les aules de l’Escola del Mar per evitar la calor. 
 • PROJECTE 26: Millorar la pista de bàsquet del carrer Santa Maria. Total vots: 832. Instal·lar dues columnes amb dos projectors de llum cadascuna per millorar la il·luminació de la pista. Canviar el paviment i renovar les cistelles. 
 • PROJECTE 17: Retolar els noms dels camins rurals, torrents i rieres del terme municipal de Vilassar de Mar. Total vots: 671. Es proposta retolar els noms dels camins rurals, torrents i rieres del terme municipal de Vilassar de Mar i fixar la toponímia del territori per preservar-ne l’ús i la memòria. 
 • PROJECTE 10: Millora del pas de vianants del carrer Muralla. Total vots: 509. Instal·lació d’un coixí berlinès per a garantir la reducció de velocitat dels vehicles en aquest tram de carrer. Desplaçar el pas de vianants per evitar la coincidència amb la sortida del carrer Mossèn Pere Ribot al cantó amb Premià i fer una actuació que permeti la millora de l’accessibilitat i de la visibilitat d’aquest pas. 
 • PROJECTE 43: Tres nous gegants.Total vots: 506. Proposta de construcció de tres nous gegants, adaptats, inclusius i vinculats als oficis relacionats amb la pagesia, els mestres d’aixa i els pescadors. 
 • PROJECTE 4: Adequació del parc del Patufet. Total vots: 469. Millorar el paviment de sauló existent, millorant el drenatge de les aigües pluvials per evitar tolls en períodes de pluja i donar un acabat adequat al mur existent per permetre el creixement de la palmera. 
 • PROJECTE 7: Reformular la il·luminació a la pista de futbol del carrer Jeroni Anyé amb Torrent de la Santa. Total vots: 462. Instal·lació de dues columnes, amb dos projectors cadascuna, i tota la infraestructura necessària perquè funcionin (canalitzacions, cablejats, proteccions elèctriques, etc.), per tal que hi hagi més il·luminació al camp de futbol. 

Projectes de serveis (només hi havia un):

 • PROJECTE 2: Campanyes de sensibilització per un Vilassar més sostenible. Total vots: 1.485. Fer una campanya d’educació, comunicació i sensibilització de recollida de residus, amb una acció directa amb educadors ambientals a peu de contenidor. Explicar els principis de l’economia circular i donar pautes de reciclatge, aclarir dubtes de les persones sobre on han d’anar dipositats els residus, i sensibilitzar-les perquè els separin adequadament quan van a dipositar-los als contenidors, i evitar que ho posin tot barrejat al contenidor gris de resta. També, a través dels educadors es poden recollir queixes i suggeriments. Tot plegat per contribuir a millorar el nostre entorn en general i la recollida selectiva en particular.