Comencen les votacions dels Pressupostos Participatius 2022-2023

14 propostes han passat a votació popular 

El procés dels Pressupostos Participatius 2022-2023 arriba a la fase de votació popular. L’Ajuntament ha posat 300.000€ del pressupost municipal vigent a disposició de la ciutadania perquè aquesta, mitjançant un procediment de participació ciutadana, decideixi a què destinar-los. Enguany, els 14 projectes que es porten a votació (13 d’inversions i 1 de serveis) són els que ha triat la Comissió de pressupostos participatius del conjunt de projectes presentats per la ciutadania, un total de 43. Des del 4 d’agost, al vestíbul de la Biblioteca Municipal, es poden consultar els 14 projectes en una exposició, amb el títol i una breu explicació de cadascun. Al mateix temps, s’ha habilitat un espai al web municipal per donar a conèixer tant els projectes seleccionats com el procés de votacions. 

Qui pot votar i com? 

Podran votar tots els ciutadans i les ciutadanes empadronats a Vilassar de Mar, majors de 16 anys o que compleixin els 16 anys al llarg del 2023. Del 4 de setembre a l’1 d’octubre (abans de les 13h) es podrà votar de forma electrònica a través de l’APP Vilassar de Mar per a dispositius mòbils o accedir a l'enllaç web. El procés serà ben senzill: només caldrà introduir el DNI, seleccionar tres projectes d’inversió de fins a 40.000 euros i dos d’inversió de 40.001 a 110.000 euros i un projecte de serveis de votació opcional. També hi haurà votacions presencials, el 30 de setembre i l’1 d’octubre, a la plaça de l’Ajuntament, en horari de 10 a 13h. Els projectes s’ordenaran per ordre de votacions rebudes de més a menys i s’aniran executant fins a esgotar els 300.000 € (IVA inclòs): per a projectes d’inversions es destinen 260.000 € i per a projectes de serveis 40.000 €.

Projectes d'inversions fins a 40.000 euros

 • PROJECTE 4: Adequació del parc del Patufet: Millorar el paviment de sauló existent, millorant el drenatge de les aigües pluvials per evitar tolls en períodes de pluja i donar un acabat adequat al mur existent per permetre el creixement de la palmera. 
 • PROJECTE 7: Reformular la il·luminació a la pista de futbol del carrer Jeroni Anyé amb Torrent de la Santa: Instal·lació de dues columnes, amb dos projectors cadascuna, i tota la infraestructura necessària perquè funcionin (canalitzacions, cablejats, proteccions elèctriques, etc.), per tal que hi hagi més il·luminació al camp de futbol. 
 • PROJECTE 10: Millora del pas de vianants del carrer Muralla: Instal·lació d’un coixí berlinès per a garantir la reducció de velocitat dels vehicles en aquest tram de carrer. Desplaçar el pas de vianants per evitar la coincidència amb la sortida del carrer Mossèn Pere Ribot al cantó amb Premià i fer una actuació que permeti la millora de l’accessibilitat i de la visibilitat d’aquest pas. 
 • PROJECTE 17: Retolar els noms dels camins rurals, torrents i rieres del terme municipal de Vilassar de Mar: Es proposta retolar els noms dels camins rurals, torrents i rieres del terme municipal de Vilassar de Mar i fixar la toponímia del territori per preservar-ne l’ús i la memòria. 
 • PROJECTE 27: Tendals per evitar la calor a l’Escola del Mar: Instal·lar tendals a les aules de l’Escola del Mar per evitar la calor. 
 • PROJECTE 34: Projecte d’incorporació d’elements de mobiliari i condicionament exterior dels patis: El projecte vol dotar les escoles d’elements de mobiliari exterior que ofereixin als infants ambients diversos, en entorns més confortables. El projecte també inclou les millores i el condicionament necessari dels entorns d’aquest mobiliari (paviments, recorreguts, etc.), per tal que hi facilitin l’accessibilitat i en possibilitin la subjecció. 
 • PROJECTE 42: Control de la població de coloms mitjançant pinso anticonceptiu: Utilització de pinso anticonceptiu per a reduir la fertilitat dels coloms i aconseguir un control efectiu de la població. 
 • PROJECTE 43: Tres nous gegants: Proposta de construcció de tres nous gegants, adaptats, inclusius i vinculats als oficis relacionats amb la pagesia, els mestres d’aixa i els pescadors. 
 • PROJECTE 44: Projecte d’incorporació d’estructures de joc i condicionament exterior dels patis: El projecte preveu dotar les escoles d’estructures de joc que ofereixin als infants diversitat d’activitats de joc i aprenentatge. Aquests elements de joc tenen com a objectiu ser poc determinats pel que fa a l’ús, de manera que els infants hi puguin inventar i crear situacions de joc molt diverses, coeducatives i inclusives. Les estructures de joc compliran les normatives i recomanacions vinculades a l’espai educatiu i es cercarà que els materials i els sistemes constructius siguin sostenibles.

Projectes d'inversions de 40.001 fins a 110.000 euros 

 • PROJECTE 19: Parc Josep Tarradellas amb una mirada inclusiva: L’actuació comptaria amb la substitució d’alguns elements de joc per d’altres més inclusius, la renovació del tancat i la instal·lació d’una font amb diferents alçades perquè tothom pugui fer-ne ús. 
 • PROJECTE 21: Fer més inclusiva la plaça Jeroni Gelpí: La proposta de fer la plaça més inclusiva inclou la reposició del paviment que hi ha per un de nou i d’algun element de joc existent per algun més inclusiu.
 • PROJECTE 26: Millorar la pista de bàsquet del carrer Santa Maria: Instal·lar dues columnes amb dos projectors de llum cadascuna per millorar la il·luminació de la pista. Canviar el paviment i renovar les cistelles. 
 • PROJECTE 37: El cinema, font de cultura i educació: Instal·lació d’un projector i un equip de so a l’Ateneu Vilassanès, que en garanteixin la qualitat tècnica, per poder aconseguir una programació estable i dinamitzar la cultura cinematogràfica al municipi.

Projectes de serveis 

 • PROJECTE 2: Campanyes de sensibilització per un Vilassar més sostenible: Fer una campanya d’educació, comunicació i sensibilització de recollida de residus, amb una acció directa amb educadors ambientals a peu de contenidor. Explicar els principis de l’economia circular i donar pautes de reciclatge, aclarir dubtes de les persones sobre on han d’anar dipositats els residus, i sensibilitzar-les perquè els separin adequadament quan van a dipositar-los als contenidors, i evitar que ho posin tot barrejat al contenidor gris de resta. També, a través dels educadors es poden recollir queixes i suggeriments. Tot plegat per contribuir a millorar el nostre entorn en general i la recollida selectiva en particular.