Xeringues, agulles i punxants domèstics, a la deixalleria

Els residus d’aquesta mena que es generen a les llars necessiten una gestió  i un tractament específics

 

L’Ajuntament de Vilassar de Mar informa que les xeringues, agulles, llancetes i objectes punxants de procedència domèstica s’han de portar a la deixalleria. S’entén per objectes punxants de procedència domèstica aquells que es fan servir a les llars per fer tractaments domiciliaris, siguin puntuals o de llarga durada, com ara pot ser el de la diabetis.

Atès el risc que aquests objectes poden comportar per a la salut un cop utilitzats, requereixen una recollida diferenciada per garantir-ne una bona gestió. Si no es gestionen adequadament, poden suposar un perill per a les persones que els manipulen posteriorment o per a qualsevol persona que pugui estar en contacte.

Què s’ha de fer?

  1. Diposita'ls en un recipient rígid i estanc de plàstic, com ara una ampolla petita d’aigua, de refresc o de detergent.
  2. Quan el recipient estigui ple, porta'l a la deixalleria.
  3. Un cop allà, segueix les indicacions del personal de la deixalleria, que t’indicarà el contenidor, específic i homologat, on l’has de dipositar.

Posteriorment, aquesta mena de residus sanitaris és recollida i tractada per una empresa autoritzada per a la seva gestió. El propòsit final és eliminar-los en una instal·lació preparada per a tal efecte.