Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes SA.

Societat municipal de promocions urbanes S.A

 

VILASSAR, SOCIETAT MUNICIPAL DE PROMOCIONS URBANES S.A. es constitueix en una Societat Mercantil Anònima, que té la naturalesa de Societat Privada Municipal de capital 100% de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

Constitueix el seu objecte la promoció i gestió d’activitats immobiliàries i urbanístiques, inclòs la compravenda de terreny i edificis i la seva gestió o arrendament, la gestió de serveis d’interès general i competència municipal, li siguin encomanats o concedits per l’Ajuntament de Vilassar de Mar, sempre que es realitzin en el territori d’aquesta entitat. Entre els serveis a gestionar, es troba el relatiu a la mobilitat urbana, la promoció, construcció i condicionament d’espais destinats a l’estacionament de tota classe de vehicles, així com la seva explotació directa i indirecta, la gestió de les zones d’estacionament regulades.

Per a la consecució de l’objecte social, la societat configura com una entitat urbanística especial de les regulades als articles 22 i 23 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme de Catalunya, i en aquesta condició podrà assumir competències en matèria de planejament i de gestió urbanística quan operi com a administració actuant i així ho acordi l’Ajuntament de Vilassar de Mar i, en aquest sentit, podrà formular qualsevol figura de planejament urbanístic, formular, tramitar i aprovar definitivament els instruments de gestió corresponents, fer el seguiment de la gestió dels particulars o bé executar el planejament directament o indirectament, així com també per acord de l’Ajuntament rebre el sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació corresponent.

Serveis que gestiona en l’actualitat:

 • Aparcament públic de la plaça Vicenç Casanovas.
 • Aparcament públic de la plaça del Mercat.
 • Edificis d’habitatges anomenats H1 i H2 de lloguer de proteccióoOficial, de l’àmbit de Les Pinedes.
 • Aparcament abonats Edificis de les Pinedes.
 • Gestió de la zona blava i pàrquing del Patronat.
 • Desenvolupament urbanístic de l’àmbit de Can Vives.
 • Gestió de diversos locals en lloguer.

Composició mandat 2023-2027:

 • Laura Martínez Portell, Presidenta.
 • Núria Pera Maltes, Secretària del Consell d’Administració i Vocal en representació del grup municipal Junts Estimem Vilassar.
 • Marc Oliva Carbonell, Conseller Delegat del Consell d’Administració i Vocal en representació del grup municipal Junts Estimem Vilassar.
 • Belen Paz Blanco, Vocal en representació del grup municipal Junts Estimem Vilassar.
 • Elena López Luján, Vocal en representació del grup municipal de Babord.
 • Carlos Ivan Afonso Lobato, Vocal en representació del grup municipal de Babord.
 • Bibiana Samsó Almera, Vocal en representació del grup municipal d'ERC-VdM Futur.
 • Juan Díaz Delgado, Vocal en representació del grup municipal del PSC.
 • Yolanda Laspalas Cantón, Vocal en representació del grup municipal del PP.

Composició mandat 2019-2023:

 • Josep Solé Clotet, President i Conseller Delegat.
 • Javier Cointe Mieles, Secretari.
 • Esteve Prejano Colom, Secretari Tècnic (assessor jurídic del Consell d’Administració).
 • Bibiana Samsó Almera, Vocal en representació del grup municipal d’ERC-GENT PER VILASSAR-AM.
 • Francisco Zamora Villafaina, Vocal en representació del grup municipal del PSC-CP.
 • Carlos Ivan Afonso Lobato, Vocal en representació del grup municipal BABORD.
 • Marc Oliva Carbonell, Vocal en representació del grup municipal JUNTS PER VILASSAR.
 • Laura Martínez Portell, Vocal en representació del grup municipal de JUNTS PER VILASSAR.
 • Jaume Badals Canalda, Vocal en representació del grup municipal de ERC-GENT PER VILASSAR-AM.
 • Marta Rovira Marínez, Vocal en representació del grup municipal d’ERC-GENT PER VILASSAR-AM.

 

 • Informació de contacte
 • A continuació, podreu trobar la informació relativa a la tramitació amb la Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA: