Mandat
2023 - 2027
Què fem?

La finalitat principal del/la regidor/a de barri és fomentar la proximitat entre l'administració i la ciutadania a través del diàleg constant, així com impulsar la col·laboració amb les associacions veïnals per millorar l'espai públic, la convivència i el civisme.
Així doncs els Vilassarencs i Vilassarenques poden participar activament en els assumptes col·lectius dels barris del poble.

Objectius:

- Atendre en primera persona les queixes de les entitats veïnals.
- Facilitar que la ciutadania d'un barri concret, pugui tenir un referent que els ajudi a canalitzar els seus neguits i trobar solucions a problemes concrets que puguin sortir a cada barri, reduint la càrrega burocràtica entre entitats i administració.
- Reunions trimestrals, amb cadascuna de les associacions veïnals per tenir en comptes les necessitats del dia a dia dels barris.

Barris