Mandat
2023 - 2027
Número de telèfon
Correu electrònic
ajuntament@vilassardemar.cat
Què fem?

Recursos humans és una eina bàsica, de naturalesa estratègica, pel disseny i execució de les polítiques organitzatives i de personal d’un Ajuntament. Permet l’optimització dels serveis públics, així com assegurar la seva eficàcia i eficiència i vetllar perquè els serveis prestats per l’administració local siguin de qualitat. Recursos humans també vetlla per la seguretat i salut en el treball, alhora que esdevé una eina per gestionar plans d’ocupació i selecció de personal.

Recursos Humans