Pressupostos Participatius 2022-2023

Any 2023

En aquesta convocatòria hi ha prevista una partida de 300.000 euros, a càrrec del pressupost 2023, distribuït de la següent manera: 260.000 euros per a projectes d’inversions i 40.000 euros a projectes de serveis, programes o activitats.

RESULTATS DE LA VOTACIÓ POPULAR (1 d'octubre de 2023):

VOTACIÓ POPULAR I LLISTA DELS 14 PROJECTES SELECCIONATS

L’Ajuntament ha posat 300.000€ del pressupost municipal vigent a disposició de la ciutadania perquè aquesta, mitjançant un procediment de participació ciutadana, decideixi a què destinar-los. Enguany, els 14 projectes que es porten a votació (13 d’inversions i 1 de serveis) són els que ha triat la Comissió de pressupostos participatius del conjunt de projectes presentats per la ciutadania, un total de 43. Des del 4 d’agost de 2023, el vestíbul de la Biblioteca Municipal ha acollit l'exposició dels 14 projectes.

Qui pot votar, quan i com? 

 • Podran votar tots els ciutadans i les ciutadanes empadronats a Vilassar de Mar, majors de 16 anys o que compleixin els 16 anys al llarg del 2023.
 • Del 4 de setembre a l’1 d’octubre (abans de les 13h) es podrà votar de forma electrònica a través de l’APP Vilassar de Mar per a dispositius mòbils i també a través d'aquest enllaç web. El procés serà ben senzill: només caldrà introduir el DNI, seleccionar tres projectes d’inversió de fins a 40.000 euros i dos d’inversió de 40.001 a 110.000 euros i un projecte de serveis de votació opcional. També hi haurà votacions presencials, el 30 de setembre i l’1 d’octubre, en horari de 10 a 13h, a la plaça de l’Ajuntament.
 • Els projectes s’ordenaran per ordre de votacions rebudes de més a menys i s’aniran executant fins a esgotar els 300.000 € (IVA inclòs): per a projectes d’inversions es destinen 260.000 € i per a projectes de serveis 40.000 €.

Projectes d'inversions fins a 40.000 euros:

 • PROJECTE 4: Adequació del parc del Patufet: Millorar el paviment de sauló existent, millorant el drenatge de les aigües pluvials per evitar tolls en períodes de pluja i donar un acabat adequat al mur existent per permetre el creixement de la palmera. 
 • PROJECTE 7: Reformular la il·luminació a la pista de futbol del carrer Jeroni Anyé amb Torrent de la Santa: Instal·lació de dues columnes, amb dos projectors cadascuna, i tota la infraestructura necessària perquè funcionin (canalitzacions, cablejats, proteccions elèctriques, etc.), per tal que hi hagi més il·luminació al camp de futbol. 
 • PROJECTE 10: Millora del pas de vianants del carrer Muralla: Instal·lació d’un coixí berlinès per a garantir la reducció de velocitat dels vehicles en aquest tram de carrer. Desplaçar el pas de vianants per evitar la coincidència amb la sortida del carrer Mossèn Pere Ribot al cantó amb Premià i fer una actuació que permeti la millora de l’accessibilitat i de la visibilitat d’aquest pas. 
 • PROJECTE 17: Retolar els noms dels camins rurals, torrents i rieres del terme municipal de Vilassar de Mar: Es proposta retolar els noms dels camins rurals, torrents i rieres del terme municipal de Vilassar de Mar i fixar la toponímia del territori per preservar-ne l’ús i la memòria. 
 • PROJECTE 27: Tendals per evitar la calor a l’Escola del Mar: Instal·lar tendals a les aules de l’Escola del Mar per evitar la calor. 
 • PROJECTE 34: Projecte d’incorporació d’elements de mobiliari i condicionament exterior dels patis: El projecte vol dotar les escoles d’elements de mobiliari exterior que ofereixin als infants ambients diversos, en entorns més confortables. El projecte també inclou les millores i el condicionament necessari dels entorns d’aquest mobiliari (paviments, recorreguts, etc.), per tal que hi facilitin l’accessibilitat i en possibilitin la subjecció. 
 • PROJECTE 42: Control de la població de coloms mitjançant pinso anticonceptiu: Utilització de pinso anticonceptiu per a reduir la fertilitat dels coloms i aconseguir un control efectiu de la població. 
 • PROJECTE 43: Tres nous gegants: Proposta de construcció de tres nous gegants, adaptats, inclusius i vinculats als oficis relacionats amb la pagesia, els mestres d’aixa i els pescadors. 
 • PROJECTE 44: Projecte d’incorporació d’estructures de joc i condicionament exterior dels patis: El projecte preveu dotar les escoles d’estructures de joc que ofereixin als infants diversitat d’activitats de joc i aprenentatge. Aquests elements de joc tenen com a objectiu ser poc determinats pel que fa a l’ús, de manera que els infants hi puguin inventar i crear situacions de joc molt diverses, coeducatives i inclusives. Les estructures de joc compliran les normatives i recomanacions vinculades a l’espai educatiu i es cercarà que els materials i els sistemes constructius siguin sostenibles.

Projectes d'inversions de 40.001 fins a 110.000 euros:

 • PROJECTE 19: Parc Josep Tarradellas amb una mirada inclusiva: L’actuació comptaria amb la substitució d’alguns elements de joc per d’altres més inclusius, la renovació del tancat i la instal·lació d’una font amb diferents alçades perquè tothom pugui fer-ne ús. 
 • PROJECTE 21: Fer més inclusiva la plaça Jeroni Gelpí: La proposta de fer la plaça més inclusiva inclou la reposició del paviment que hi ha per un de nou i d’algun element de joc existent per algun més inclusiu.
 • PROJECTE 26: Millorar la pista de bàsquet del carrer Santa Maria: Instal·lar dues columnes amb dos projectors de llum cadascuna per millorar la il·luminació de la pista. Canviar el paviment i renovar les cistelles. 
 • PROJECTE 37: El cinema, font de cultura i educació: Instal·lació d’un projector i un equip de so a l’Ateneu Vilassanès, que en garanteixin la qualitat tècnica, per poder aconseguir una programació estable i dinamitzar la cultura cinematogràfica al municipi.

Projectes de serveis:

 • PROJECTE 2: Campanyes de sensibilització per un Vilassar més sostenible: Fer una campanya d’educació, comunicació i sensibilització de recollida de residus, amb una acció directa amb educadors ambientals a peu de contenidor. Explicar els principis de l’economia circular i donar pautes de reciclatge, aclarir dubtes de les persones sobre on han d’anar dipositats els residus, i sensibilitzar-les perquè els separin adequadament quan van a dipositar-los als contenidors, i evitar que ho posin tot barrejat al contenidor gris de resta. També, a través dels educadors es poden recollir queixes i suggeriments. Tot plegat per contribuir a millorar el nostre entorn en general i la recollida selectiva en particular.

Llibret informatiu: en aquest enllaç teniu tota la informació dels projectes i el procés de votacions. 

ANTECEDENTS

Del 16 de gener al 31 de març de 2023 era el termini marcat perquè qualsevol persona empadronada a Vilassar de Mar i major de 16 anys pogués presentar propostes als Pressupostos Participatius del 2022-2023. Enguany les propostes, tant d’inversions com de serveis, han d’estar vinculades a uns Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) concrets, aprovats per l’Assemblea General de Nacions Unides, relacionats amb els drets de les persones. Concretament als ODS següents:

• ODS 3 Bona salut: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.

• ODS 4 Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

• ODS 5 Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes.

• ODS 8 Treball digne i creixement econòmic: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva, i el treball digne per a tothom.

Les propostes d’inversions no poden excedir els 110.000 euros (IVA exclòs) i les de serveis, els 15.000 euros (IVA exclòs). Els serveis, a més, tindran principi i final, és a dir, no podran excedir més enllà de 12 mesos des de l’inici de l’execució.

Tallers per ajudar a crear propostes

La Regidoria de Participació Ciutadana va organitzar tres tallers per ajudar, assessorar i donar suport a la ciutadania i entitats en l'elaboració de propostes: el 14 de febrer, el 23 de febrer i el 15 de març de 2023.

Selecció de les propostes rebudes

El 31 de març de 2023 es donava per tancat el període de presentació de propostes als Pressupostos Participatius i, en total, se n’han recollit 43. Del total de propostes, 35 són projectes d’inversions i 8 de serveis.

La Comissió de Pressupostos Participatius va debatre sobre les propostes i va seleccionar inicialment, de manera democràtica i preferentment consensuada, les propostes que han d’anar a votació popular. També va elaborar una llista de propostes de reserva, ordenades per ordre de prioritat, per a què fos utilitzada en cas que alguna de les propostes seleccionades no fos validada pels equips tècnics de l’Ajuntament. La Comissió valliurar el 13 d’abril de 2023 la llista de propostes seleccionades als equips tècnics de l’Ajuntament per a la seva validació tècnica.

A la fase de valoració tècnica, els equips tècnics competents de l’Ajuntament van analitzar les propostes seleccionades, determinant si complien tots els requisits tècnics, econòmics i jurídics i van emetre un informe raonat. En cas que alguna proposta no sigui validada, serà substituïda per la proposta de reserva que correspongui i que un cop analitzada, compleixi amb tots els requisits. 

Després de la valoració tècnica, del 16 al 23 de maig de 2023, la Comissió de Pressupostos Participatius ha preparat la llista definitiva de projectes que aniran a votació popular, un màxim de 21 projectes: 

 • de propostes de serveis, programes o activitats de fins a 15.000 euros (IVA exclòs) aniran a votació fins a 8 projectes.
 • de propostes d’inversions de fins a 40.000 euros (IVA exclòs) aniran a votació fins a 9 projectes.
 • de propostes d’inversions entre 40.001 i 110.000 euros (IVA exclòs) aniran a votació fins a 4 projectes.

DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS