Política de qualitat i estratègia

La Regidoria de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Vilassar de Mar vol promoure el desenvolupament local sostenible de Vilassar de Mar a través de l'articulació dels diferents sectors econòmics i de la cooperació entre aquests, els agents socials i les diferents administracions. Tanmateix, a través dels nostres serveis, pretenem facilitar les eines necessàries per poder trobar i mantenir el lloc de treball a través de la formació, la informació i la intermediació laboral.

El nostre àmbit d’actuació és el municipi de Vilassar de Mar, tot i que, com a entitat col·laboradora del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i integrada dins de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona, rebem usuaris de tota la província i fins tot, de la resta de Catalunya.

Per tal de afavorir la inserció laboral de les persones que busquen feina, des del servei de formació de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic organitzem cursos de formació ocupacional. El servei de formació de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic és referent en el territori per oferir una formació de qualitat i gratuïta que millora la capacitació professional dels ciutadans.

Els nostres eixos estratègics són:

1. Facilitar l’accés a l’ocupació.

2. Millorar la qualificació professional dels treballadors i treballadores.

3. Establir marcs estables de col·laboració amb els diferents agents socials i econòmics públics i privats per afavorir el desenvolupament local.

4. Desenvolupar els nostres serveis i activitats fent especial èmfasi en la Prevenció de Riscos Laborals, la sensibilització mediambiental i la conciliació de la vida personal, professional i familiar.

5. La difusió del coneixement en el nostre entorn.

Des de la Direcció de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Vilassar de Mar tenim com a objectiu la satisfacció dels nostres usuaris i clients.

Per assolir el nostre propòsit d’oferir a les persones que s’adrecen als nostres serveis les eines necessàries per trobar i mantenir el lloc de treball a través de la formació, la informació i la intermediació laboral, la Direcció assumeix la responsabilitat de:

  • Mantenir un Sistema de Gestió de la Qualitat per tal de complir amb les expectatives dels seus usuaris i usuàries i millorar de forma contínua el servei que ofereix tot adaptar-se als canvis en les necessitats de l’entorn i de l’organització i establint i revisant els objectius de qualitat.
  • Fer entendre que l’esforç de tots és l’eina bàsica per a oferir un servei de qualitat  i, per tant, assumir aquest repte com un compromís de totes les persones implicades d’una manera o altra en el Servei de  Formació.
  • Afavorir la inclusió social i professional dels ciutadans mitjançant el desenvolupament de competències per a la inserció laboral.
  • Impulsar un model de desenvolupament territorial i econòmic equilibrat i respectuós amb el medi ambient.
  • Difondre aquesta política de qualitat per tal que sigui entesa per tot el personal implicat.