Ajuda en l'emancipació de la joventut

Servei que inclou polítiques de transició adreçades a la població juvenil, és a dir aquelles accions que permeten desenvolupar les aptituds i capacitats necessàries per a la vida adulta amb un component econòmic i social destacable. Contempla els àmbits de Formació, Ocupació, Habitatge i Competències Digitals.

Objectius estratègics del servei inclosos en el Pla Local de Joventut:
- OE5 – Donar suport en la construcció dels itineraris educatius.
- OE6 – Acostar als i les joves al mercat de treball.
- OE7 – Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
- OE8 – Promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida.
- OE9 – Afavorir el treball juvenil i la seva ocupabilitat.
- OE10 – Facilitar la mobilitat internacional entre els i les joves. 

Equipaments