Àrees de joc

Servei que s'encarrega del manteniment de les àrees de joc al municipi.
L’objectiu d’aquest servei és el manteniment integral de les àrees de joc per tal de conservar els següents aspectes:

  • Manteniment dels màxims nivells de seguretat: cal assegurar que en cap cas, per desgast, trencament o vandalisme, disminueix el nivell de seguretat de la instal·lació . 
  • Conservar el valor lúdic: s’ha d’assegurar que al llarg del temps es manté tot el valor lúdic del projecte , evitant qualsevol anomalia que afecti al joc, per garantir que les possibilitats d’ús de la instal·lació segueixin sent les mateixes que s’oferien en el primer moment.

Queden exclosos d’aquest contracte el manteniment dels elements vegetals, de mobiliari urbà i elements d’enllumenat públic o de drenatge en l’interior de les àrees de joc.