Comunicació

El Servei de Comunicació estableix el conjunt d'accions informatives adreçades a la ciutadania i als mitjans de comunicació, amb l'objectiu de donar a conèixer l'activitat municipal d'una manera transparent, clara i que fomenti la participació de la societat. Des d'aquest servei es vetlla per garantir la coherència de la imatge de l'Ajuntament, aplicant els diferents elements corporatius de manera homogènia. També assessorem la resta de serveis per homogeneïtzar els missatges que s'emeten des de l'Ajuntament.

Equipaments