Activitats físiques dirigides a adults

Com sol·licitar-ho
Cal que empleneu el formulari d'inscripció en línia. Un cop emplenat, es posaran en contacte amb vosaltres per comunicar-vos si hi ha plaça i, de ser així, dir-vos quan podeu començar.
Si no teniu mitjans telemàtics o teniu dificultats per emplenar el formulari, podeu fer la inscripció telefònicament al tl. 93 754 24 00, ext. 2410, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Per comunicar una baixa cal que empleneu el formulari de tramitació de baixa en línia:
Persones destinatàries

Persones adultes.

Gestió
Directe
Servei al qual pertany aquesta línia