Espais de participació ciutadana i consells

Els espais de participació ciutadana són els mitjans de trobada regular entre l’Ajuntament i la ciutadania, amb la funció de consulta, assessorament, informació, debat i proposta per fer seguiment i control en determinades polítiques públiques.
L'Ajuntament ha de facilitar els recursos necessaris per garantir-ne la pluralitat. Per això, els consells i òrgans de participació estan formats per representants d'entitats, polítics i, en alguns casos, per ciutadania a títol individual.

Com sol·licitar-ho

Per a més informació: participacio@vilassardemar.cat 
Telèfon: 937540332

Persones destinatàries

Ciutadania i entitats

Gestió
Directe
Servei al qual pertany aquesta línia