Pla d'accessibilitat

És una eina de suport, pels representants i tècnics municipals en la planificació i gestió de les millores de l’accessibilitat del seu entorn urbà, que ofereix el coneixement de l’estat actual de l’accessibilitat, proposa accions de millora, valorant els seus costos, i fixant unes prioritats i criteris d’actuació que permetin abastar el tema de l’accessibilitat al llarg del temps segons les possibilitats i mitjans de cada municipi.        

Persones destinatàries

Ciutadania

Gestió
Directe