Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Té per objecte traçar una estratègia per assolir que la mobilitat -tant de les persones com de les mercaderies-, sigui més accessible, eficient, segura, sostenible i més respectuosa amb el medi ambient.   

Persones destinatàries

Ciutadania

Gestió
Directe