Punt Violeta

Servei que permet disposar d'informació en matèria d'igualtat ( dones i LGBTI ) així com adreces i telèfons d'interès en cas de patir, haver patit o estar en risc de patir una agressió masclista i/o LGBTI-fòbica.

Equipaments
Normativa
  • Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
  • Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
  • Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.