Comunicació de baixa per cessament d’activitat

Urbanisme
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Territorials
Estat
Obert

Comunicació a l’Ajuntament del cessament d’una activitat iniciada amb llicència, autorització o comunicació o declaració responsable.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

La persona titular d’una activitat, persona física, o en cas d’una persona jurídica el seu representant legal.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Termini de la sol·licitud

La comunicació ha de formalitzar-se quan es finalitzi l’activitat.

Requisits previs

El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

En activitats de l’annex II i III, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA): que s’han adoptat les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es va dur a terme l’activitat ha quedat reduïda al mínim.

Retirada de qualsevol element publicitari referit a l’activitat que ara es cessa.

Temps de tramitació

Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent, marcant l’activitat com a baixa.

Silenci administratiu

No opera.

Documentació necessària

Comunicació de baixa per cessament d’activitat

Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que empleneu la Comunicació de baixa per cessament d’activitat i l’adjunteu al tràmit d’instància genèrica

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
Normativa del silenci administratiu

Les ordinàries del procediment administratiu.