Comunicació de canvi de titularitat d’activitats

Urbanisme
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Econòmics
Estat
Obert

Per activitats amb llicència és el tràmit a través del qual una persona o empresa, que ha adquirit una activitat, posa en coneixement de l’Administració la transmissió del títol habilitant existent.

Per activitats en règim de comunicació o declaració responsable, és el tràmit a través del qual una persona o empresa, que ha adquirit una activitat, posa en coneixement de l’Administració que és el nou exercent.

En el cas dels espectacles, establiments oberts al públic i les activitats recreatives, els organitzadors es consideren titulars o nous exercents, i tal i com estableix la normativa, i resten obligats també a fer la comunicació de canvi de titularitat.

Aquest procediment davant de l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència, o comunicació prèvia o declaració responsable.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els canvis de titularitat dels establiments turístics, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu a: 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics

Canals de tramitació
Per Internet

Entrar a:

Presencialment

Entrar a INICIAR TRÀMIT i descarregar la documentació per presentar a l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Entrar a INICIAR TRÀMIT i descarregar la documentació per enviar a:

Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar