Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Urbanisme
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Econòmics
Estat
Obert

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici i modificació substancial d'una activitat econòmica i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Canals de tramitació