Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Urbanisme
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Econòmics
Estat
Obert

Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica (vegeu columna corresponent a “Certificat tècnic”), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l‘exercici de l’activitat.

Important: amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural ni els habitatges d’ús turístic. Aquests s’han de comunicar amb un tràmit específic que trobareu als apartats de turisme de Canal Empresa.

Canals de tramitació
Per Internet

Entrar a:

Presencialment

Entrar a INICIAR TRÀMIT i descarregar la documentació per presentar a l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Entrar a INICIAR TRÀMIT i descarregar la documentació per enviar a:

Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar