Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Urbanisme
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Econòmics
Estat
Obert

Mitjançant la comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei 18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica (vegeu columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat.

Important: amb aquest tràmit no es poden comunicar els establiments turístics o comercials (amb una superfície de venda entre 400 m2 i 2.499 m2). Aquests s’han de comunicar amb un tràmit específic que trobareu als apartats de turisme i comerç de Canal Empresa.

Canals de tramitació
Per Internet

Entrar a:

Presencialment

Entrar a INICIAR TRÀMIT i descarregar la documentació per presentar a l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Entrar a INICIAR TRÀMIT i descarregar la documentació per enviar a:

Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar