Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Urbanisme
Activitats Econòmiques
Àrea de Serveis Econòmics
Estat
Obert

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica.

Canals de tramitació