Instància genèrica

Atenció i informació
Atenció ciutadana
Àrea de Serveis Generals
Estat
Obert

Aquest instància us permet presentar una sol·licitud a l’Ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.

També és la instància que s’utilitza per fer arribar altres sol·licituds on-line. A cada tràmit queda especificat.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol persona.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Temps de tramitació

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu

Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

Documentació necessària

L’imprès d’instància genèrica
La que calgui per acreditar, si cal, el que s’exposa.

L’imprès

Preu

Sense cost.

Canals de tramitació
Per Internet

Cal que inicieu i ompliu el tràmit i adjunteu la documentació que creieu convenient

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:
Ajuntament de Vilassar de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar

Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.