Pressupostos participatius

Participació ciutadana
Participació ciutadana
Àrea de Serveis Personals
Data d'inici
Data de fi
Estat
Tancat

Aquest tràmit permet la presentació de propostes als Pressupostos Participatius amb l’objectiu d’implicar a la ciutadania en l'elaboració dels pressupostos públics. A través d’aquest procés, l'Ajuntament pot decidir de forma col·lectiva quines són les inversions o els serveis prioritaris per millorar la vila i el benestar dels seus habitants.

Bases Generals Pressupostos Participatius
Convocatòria pressupostos participatius 2022-2023
Guia ràpida explicativa sobre com presentar propostes

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Els requisits per poder presentar propostes es defineixen en cada convocatòria.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant el termini de presentació de propostes que estableixi la convocatòria.

Requisits previs

Tenir 16 anys o més i complir amb els requisits que estableixi la convocatòria.

Temps de tramitació

Segons el calendari aprovat en cada convocatòria.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Documentació necessària

Cal aportar la documentació del llistat següent:

També es podrà adjuntar altra documentació que es consideri necessària per ampliar la informació sobre la proposta, amb un màxim de 10 DIN-A4 a una sola cara.

Preu

Sense cost

Canals de tramitació
Per Internet

1.    Ompliu i signeu l'Imprès específic de presentació de propostes degudament complimentat i signat.
2.    Guardeu o escanegeu l'imprès signat i la documentació que hagueu d'adjuntar.
3.    Inicieu el tràmit, ompliu les dades que calgui a la instància genèrica, adjunteu tota la documentació i envieu.
 

Presencialment

A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

Per correu postal

Enviant tota la documentació a:

Ajuntament de Vilassar de Mar

Plaça de l’Ajuntament, 6

08340 Vilassar de Mar

Normativa
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
     
Normativa del silenci administratiu

Les ordinàries del procediment administratiu.