Registre de participació ciutadana

Participació ciutadana
Participació ciutadana
Àrea de Serveis Personals
Estat
Obert

Aquest tràmit permet inscriure’s al Registre de Participació Ciutadana de Vilassar de Mar, que agrupa els ciutadans i ciutadanes que manifesten la seva voluntat de participar o col·laborar en els afers de la vila.

Organisme competent / responsable
Ajuntament de Vilassar de Mar
Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol persona major de 16 anys.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

Tenir 16 anys o més.

  Temps de tramitació

  No es contempla un termini preestablert.

  Silenci administratiu

  Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

  Documentació necessària

  Cal aportar la documentació del llistat següent:

  • Per l’alta:
  1. Imprès de la Sol·licitud per formar part del Registre de participació ciutadana de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
  2. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  • Per a la modificació de les dades o bé per donar-se de baixa del registre, s'ha de notificar a l'Ajuntament a iniciant el tràmit i fent-ho constar a la instància genèrica.
  Preu

  Sense cost.

  Canals de tramitació
  Per Internet

  1.    Ompliu i signeu la sol·licitud
  2.    Escanegeu la sol·licitud i la documentació que hagueu d'adjuntar.
  3.    Inicieu el tràmit, ompliu les dades que calgui a la instància genèrica, adjunteu tota la documentació i envieu.

  Presencialment

  A l'OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA- OIACPer tal de facilitar l’atenció presencial, us recomanem demanar CITA PRÈVIA.

  Per correu postal

  Enviant tota la documentació a:

  Ajuntament de Vilassar de Mar

  Plaça de l’Ajuntament, 6

  08340 Vilassar de Mar

  Normativa
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Vies de reclamació

  Les ordinàries del procediment administratiu.