Mandat
2023 - 2027
Què fem?

La Regidoria d’Igualtat és l’encarregada de vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les àrees de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, amb l’objectiu de promoure l’equitat entre dones i homes i la no-discriminació per raó de sexe, gènere o orientació sexual.

Un dels seus objectius principals és la prevenció de la violència masclista, l'atenció a les persones que la pateixen -dones i les seves filles i fills- i l’acompanyament en cas d’altres tipus de situacions derivades de l'exercici de la violència contra les dones -qualsevol forma de violència sexual, emocional, assetjament sexual i assetjament laboral per raó de gènere o identitat sexual-, a través del Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD). Aquest servei, però, també atén totes aquelles consultes formulades per les dones del municipi pel que fa a separacions, custòdies d’infants, incompliments de pensions, etc.

D’altra banda, la Regidoria d’Igualtat també dirigeix els seus esforços a promoure la igualtat real i efectiva, mitjançant l’exercici de trencar estereotips de gènere i amb la fi de garantir la no-discriminació de les persones que formen part del col·lectiu LGTBIQ+.

Igualtat

Tràmits

No hi ha elements d'tràmits que coincideixin amb els vostres criteris de cerca.