Gerard Grau Salvany

Grup polític
Designació / Càrrec
7a tinència d'alcaldia
Mandat
2023 - 2027
Data d'inici
Data de fi
Retribució

Per assistència a Ple de l’Ajuntament: 630 € per sessió ordinària i 200 € per sessió extraordinària.

Per assistència a comissions informatives: 200 € per sessió.

Per assistència a Junta de Govern Local: 200 € per sessió.