Guia ràpida presentació de propostes al Pressupostos Participatius

L’Ajuntament de Vilassar de Mar obre una nova convocatòria dels Pressupostos Participatius. Fins al 31 de març de 2023 estarà obert el termini perquè tots els vilassarencs i vilassarenques que ho vulguin puguin presentar les seves propostes als Pressupostos Participatius 2022-2023 per decidir en què invertir 300.000 € del pressupost municipal. Consulteu a continuació, com fer-ho.

QUINES PROPOSTES ES PODEN PRESENTAR?

a) Inversions: béns inventariables permanents en el temps, corresponents a qualsevol àmbit de competència municipal. Des de la renovació o creació d’un equipament, fins a la millora d’un espai públic, l’adquisició de mobiliari, la creació d’una pàgina web o una app, entre d’altres exemples. No podran excedir els 260.000 € (IVA exclòs).

b) Serveis, programes o activitats: accions que promoguin el desenvolupament social, pel que fa referència a aspectes com la sensibilització, la formació, la dinamització, etc. Han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament i tenir principi i final, el qual no podrà excedir més enllà de 12 mesos des de l’inici de l’execució. No podran excedir els 40.000 € (IVA exclòs).
 
QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?

  • Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual.
  • Les entitats inscrites al Registre municipal d’entitats de Vilassar de Mar.
  • Els centres educatius del municipi.
  • Els grups d’interès de Vilassar de Mar que estiguin legalment registrats.
  • El Consell d’Infants i Consell d’adolescents representades per una persona major de 16 anys.
  • Qualsevol altre òrgan de participació de Vilassar de Mar legalment reconegut. 

QUI NO POT PARTICIPAR?

  • Els partits polítics o coalicions electorals.
  • Els membres de la Comissió de Pressupostos Participatius amb dret a vot.

COM PRESENTAR LES PROPOSTES?

Cada persona podrà presentar el nombre de propostes que estimi convenient. Les propostes es podran presentar de dues maneres:

a) Per via telemàtica, a través del portal de tràmits online del web municipal (omplint instància genèrica i adjuntant formulari específic).

b) Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).

 
La Comissió de Pressupostos Participatius, a l’hora de seleccionar les propostes que aniran a votació popular, es regirà pels següents principis:
a) visió de barri/poble fins a 15 punts
b) màxim nombre de necessitats satisfetes fins a 10 punts
c) inclusió, equitat i diversitat de col·lectius fins a 30 punts
d) equitat de gènere fins a 20 punts
e) sostenibilitat ambiental fins a 15 punts
f) Participació de la ciutadania en l’execució del projecte fins a 10 punts