Mandat
2023 - 2027
Què fem?

El Servei de Joventut té per objectiu concretar, planificar i articular el Pla local de joventut que recull serveis i activitats orientades a donar resposta a les necessitats de les persones joves del municipi en matèria d'emancipació, salut, benestar i participació des d'una visió diversa i holística de la vida de la persona jove. També persegueix establir un vincle amb les joves per recollir les seves demandes i necessitats.

Joventut